Európska rada, 19. – 20. 10. 2017

Európska rada
  • Európska rada
  • 19. – 20. 10. 2017
  • Brusel
  • Predsedajúci: Donald Tusk

Informácie pre médiá

Hlavné body programu

Vedúci predstavitelia EÚ sa zamerajú na niekoľko najnaliehavejších otázok vrátane migrácie, obrany, zahraničných vecí a digitalizácie.

Migrácia

Európska rada zhodnotí opatrenia prijaté s cieľom kontrolovať nelegálne migračné toky na všetkých trasách.

Očakáva sa, že lídri rozhodnú o prípadných ďalších opatreniach potrebných na podporu členských štátov v prvej línii a na posilnenie spolupráce s UNHCR a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu, ako aj s krajinami pôvodu a tranzitu.

Okrem toho Európska rada vyzve na dosiahnutie pokroku v oblasti reformy spoločného európskeho azylového systému.

Digitálna Európa

Európska rada preskúma, ako môže EÚ využiť príležitosti a riešiť výzvy digitalizácie, pričom bude vychádzať z rokovaní na digitálnom samite 29. septembra.

Vedúci predstavitelia zhodnotia aj realizáciu jednotného digitálneho trhu.

Obrana

Hlavy štátov alebo predsedovia vlád budú pokračovať v rozhovoroch o stálej štruktúrovanej spolupráci (PESCO) v oblasti obrany. Na júnovom zasadnutí Európskej rady sa vedúci predstavitelia zhodli, že je potrebné začať stálu štruktúrovanú spoluprácu.

Vonkajšie vzťahy

Vzhľadom na nedávne udalosti vedúci predstavitelia EÚ preskúmajú špecifické otázky zahraničnej politiky vrátane vzťahov s Tureckom.

Rokovania o brexite

Európska rada (článok 50) v zložení 27 členských štátov EÚ preskúma najnovší vývoj rokovaní v nadväznosti na oznámenie Spojeného kráľovstva o úmysle vystúpiť z EÚ.

Program

19. 10. 2017 14:00

Príchody

15:00

Výmena názorov s predsedom Európskeho parlamentu

15:30

Pracovné zasadnutie Európskej rady

19:00

Tlačová konferencia predsedu Európskej rady a predsedu Európskej komisie

19:30

Pracovná večera Európskej rady

20. 10. 2017 09:00

Príchody

10:00

Pracovné zasadnutie Európskej rady (článok 50)

12:30

Tlačová konferencia predsedu Európskej rady a predsedu Európskej komisie

Naposledy zmenené 5. 10. 2017