Rada pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport, 21. – 22. 11. 2016

Rada EÚ
  • Rada Európskej únie
  • Zasadnutie č. 3502
  • Brusel
  • 21. 11. 2016
  • Zoznam účastníkov 
Naposledy zmenené 25. 11. 2016