Rada pre zahraničné veci, 18. 5. 2017

Rada EÚ

Hlavné výsledky

Globálna stratégia EÚ – vykonávanie v oblasti bezpečnosti a obrany

Dnes sme ako Európska únia potvrdili naše spoločné odhodlanie posilniť našu prácu v oblasti bezpečnosti a obrany. Zlepší sa tým naša schopnosť konať ako poskytovateľ bezpečnosti na celom svete a upevní sa naša globálna strategická pozícia v súlade s očakávaním našich partnerov vo svete a našich občanov. Zároveň zlepšíme našu schopnosť konať samostatne kedykoľvek a kdekoľvek to bude potrebné, a s našimi partnermi vždy, keď to bude možné.“

Federica Mogheriniová, vysoká predstaviteľka pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

Ministri obrany diskutovali v nadväznosti na rokovania ministrov zahraničných vecí na zasadnutí Rady 15. mája o vykonávaní globálnej stratégie EÚ v oblasti bezpečnosti a obrany. Zhodnotili pokrok a zdôraznili niekoľko prioritných iniciatív. Rada prijala závery o bezpečnosti a obrane v rámci globálnej stratégie EÚ.

Spolupráca medzi EÚ a NATO

Rada rokovala s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom o spolupráci medzi EÚ a NATO. Ministri obrany zhodnotili spoluprácu, najmä pokiaľ ide o spoločný súbor 42 návrhov v 7 oblastiach, ktoré vo svojom spoločnom vyhlásení identifikovali predseda Európskej rady, predseda Európskej komisie a generálny tajomník NATO. Uvítali pokrok, ktorý sa podarilo dosiahnuť vo viacerých oblastiach, a to konkrétne v oblasti boja proti hybridným hrozbám, ako aj výmeny informácií, strategických komunikácií a námornej spolupráce.

Vysoká predstaviteľka Federica Mogheriniová aj generálny tajomník Stoltenberg zdôraznili, že spolupráca medzi EÚ a NATO sa stala viac pravidlom než výnimkou, pričom obe organizácie prakticky a operatívne spolupracujú vo svoj vzájomný prospech.

Informácie o zasadnutí

Rada pre zahraničné veci – obrana

  • Zasadnutie č. 3538
  • Brusel
  • 18. 5. 2017

Prípravné dokumenty

Výsledné dokumenty

Informácie pre médiá

Kontakty pre tlač

Zamestnankyňa tlačového oddelenia
+32 22815316
+32 470182405

Ak nie ste zástupca médií, svoju žiadosť pošlite oddeleniu pre informovanie verejnosti.