Rada pre zahraničné veci, 27. 11. 2017

Rada EÚ

Informácie o zasadnutí

Rada pre zahraničné veci (rozvoj)

  • Brusel
  • 27. 11. 2017

Informácie pre médiá

Kontakty pre tlač

tlačový atašé
+32 (0)2 281 24 63
+32 (0)470 88 23 83

Ak nie ste zástupca médií, svoju žiadosť pošlite oddeleniu pre informovanie verejnosti.