Rada pre všeobecné záležitosti (článok 50), 27. 4. 2017

Rada EÚ

Hlavné výsledky

Rada vo formáte EÚ27 prerokovala návrh usmernení pre rokovania o brexite a ukončila tak prípravy na mimoriadne zasadnutie Európskej rady (článok 50), ktoré sa uskutoční 29. apríla. Týmito usmerneniami sa po ich schválení Európskou radou vymedzí rámec pre rokovania so Spojeným kráľovstvom a stanovia pozície a zásady, ktorými sa bude EÚ počas rokovaní riadiť.

Pri rokovacom stole sa dosiahol jasný konsenzus o hlavných zásadách, ktorými by sme sa mali riadiť pri rokovaniach so Spojeným kráľovstvom. Jednota je jednou z nich. Súhlasíme, že je v našom záujme konať v týchto rokovaniach jednotne, aby sme dosiahli čo najlepší výsledok pre všetkých: spoločne sme silnejší. Zhodli sme sa na tom, že chceme, aby bolo Spojené kráľovstvo naším blízkym partnerom, avšak s tým, že pre všetkých budú platiť rovnaké podmienky a zabezpečí sa rovnováha medzi právami a povinnosťami. Rovnako sme sa zhodli na tom, že veci sa musia riešiť postupne. Musíme preto začať s prípravou riadeného vystúpenia a prioritne zaistiť, aby boli zaručené práva občanov.

Louis Grech, podpredseda vlády Malty a predseda Rady

Informácie o zasadnutí

  • Zasadnutie č. 3532
  • Luxemburg
  • 27. 4. 2017
  • 11:00

Prípravné dokumenty

Výsledné dokumenty

Informácie pre médiá

Kontakty pre tlač

Zamestnankyňa tlačového oddelenia
+32 22815361
+32 473630723

tlačový atašé
+32 (0)2 281 24 63
+32 (0)470 88 23 83

Ak nie ste zástupca médií, svoju žiadosť pošlite oddeleniu pre informovanie verejnosti.