Rada pre všeobecné záležitosti (článok 50), 22. 5. 2017

Rada EÚ

Hlavné výsledky

Rokovania o brexite sa môžu začať

Rada vo formáte EÚ27 prijala rozhodnutie o poverení začať rozhovory so Spojeným kráľovstvom v súvislosti s oznámením jeho úmyslu vystúpiť z EÚ. Za vyjednávača EÚ bola vymenovaná Komisia.

„Od dnešného dňa má Komisia mandát začať rozhovory so Spojeným kráľovstvom. Najskôr sa zameriame na to, aby sme poskytli jasné informácie všetkým tým, ktorých sa rozhodnutie o brexite dotýka, a aby sme zabezpečili hladké „oddelenie“. To je našou najvyššou prioritou. Sme pripravení, sme jednotní a vstupujeme do týchto rokovaní s najlepšou vôľou a s jasným cieľom dosiahnuť dohodu.“

Louis Grech, podpredseda vlády Malty a predseda Rady

Smernice na rokovania

Ministri prijali prvý súbor smerníc na rokovania, v ktorých sa stanovuje pozícia EÚ v prvej fáze rokovaní. Určujú sa nimi priority, ktoré sa stanovili za nevyhnutný predpoklad riadneho vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ, medzi nimi napríklad práva občanov, finančné vyrovnanie a situácia Írska.

Európska rada (článok 50)

Ministri začali prípravy na zasadnutie Európskej rady (článok 50) v júni 2017 skúmaním anotovaného návrhu programu.

Pracovná skupina

Na pomoc Rade a Coreperu (Výboru stálych predstaviteľov) v súvislosti so všetkými záležitosťami týkajúcimi sa vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ bola vytvorená osobitná pracovná skupina so stálym predsedom. Táto pracovná skupina bude vždy zasadať vo formáte EÚ27.

Transparentnosť počas rokovaní

Dokumenty, ktoré Rada prijala, umožňujú začať rokovania so Spojeným kráľovstvom, ktoré sa budú viesť v súlade so zásadami transparentnosti, ako ich minulý týždeň schválil Coreper.

Informácie o zasadnutí

  • Zasadnutie č. 3542
  • Brusel
  • 12. 5. 2017
  • 10:00

Prípravné dokumenty

Výsledné dokumenty

Informácie pre médiá

Kontakty pre tlač

Zamestnankyňa tlačového oddelenia
+32 22815361
+32 473630723

tlačový atašé
+32 (0)2 281 24 63
+32 (0)470 88 23 83

Ak nie ste zástupca médií, svoju žiadosť pošlite oddeleniu pre informovanie verejnosti.