Rada pre všeobecné záležitosti (článok 50), 20. 6. 2017

Rada EÚ

Hlavné výsledky

Brexit 

Rada si vo formáte EÚ27 vypočula informácie Komisie o prvom kole rokovaní o brexite so Spojeným kráľovstvom, ktoré sa konalo predchádzajúci deň v Bruseli. Ministri na základe diskusií o súčasnom stave rokovaní o brexite a ďalšom postupe pripravovali zasadnutie Európskej rady (článok 50), ktoré sa uskutoční 22. júna 2017.

Tieto rokovania sme začali v dobrej vôli a s jasným cieľom dopracovať sa k dohode. V tomto ohľade nemáme času nazvyš. Pozitívne je, že sme sa so Spojeným kráľovstvom dohodli na tom, ako budeme naše rokovania organizovať. Takisto sme jasne vyjadrili našu pozíciu. Teraz veríme, že si aj Spojené kráľovstvo sadne za rokovací stôl s jasnými a realistickými predstavami.

Helena Dalliová, maltská ministerka pre európske záležitosti a rovnosť

Agentúry EÚ

Ministri EÚ27 rokovali popri zasadnutí Rady o postupe, ktorým by sa malo rozhodnúť o premiestnení Európskej agentúry pre lieky (EMA) a Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA), teda agentúr EÚ, ktoré majú v súčasnosti sídlo v Spojenom kráľovstve.

Predseda Európskej rady Donald Tusk a predseda Komisie Jean-Claude Juncker navrhli členským štátom osobitný postup. Pozostáva z výzvy na predkladanie ponúk od členských štátov, hodnotenia Komisie založeného na objektívnych kritériách a konečného rozhodnutia 27 členských štátov prostredníctvom hlasovania na jeseň 2017.

Očakáva sa, že vedúci predstavitelia EÚ27 schvália uvedený postup popri zasadnutí Európskej rady (článok 50) 22. júna.

Informácie o zasadnutí

  • Zasadnutie č. 3553
  • Luxembursko
  • 20. 6. 2017

Prípravné dokumenty

Výsledné dokumenty

Informácie pre médiá

Kontakty pre tlač

Zamestnankyňa tlačového oddelenia
+32 22815361
+32 473630723

Zamestnanec tlačového oddelenia
+32 22815394
+32 473923628

Ak nie ste zástupca médií, svoju žiadosť pošlite oddeleniu pre informovanie verejnosti.