Rada pre všeobecné záležitosti, 17. 10. 2017

Rada EÚ

Hlavné výsledky

Októbrové zasadnutie Európskej rady

Rada dokončila prípravy na nadchádzajúce zasadnutie Európskej rady prerokovaním návrhu záverov. Lídri EÚ sa na zasadnutí 19. októbra zamerajú na otázky migrácie, digitálnej Európy a obrany a vonkajších vzťahov. Diskutovanými témami budú aj opatrenia zamerané na zastavenie nelegálnych migračných tokov a pokrok dosiahnutý v rámci reformy spoločného európskeho azylového systému; najlepšie spôsoby, ako využiť príležitosti a riešiť výzvy, ktoré prináša digitálna revolúcia; plánovaná stála štruktúrovaná spolupráca v oblasti obrany (PESCO); a špecifické otázky zahraničnej politiky vrátane vzťahov s Tureckom.

Dodržiavanie zásad právneho štátu v digitálnom veku

V Rade sa uskutočnil tretí výročný dialóg o právnom štáte so zameraním na pluralitu médií a právny štát v digitálnom veku. Za účasti riaditeľa Agentúry EÚ pre základné práva Michaela O’Flahertyho ministri diskutovali o výzvach z hľadiska právneho štátu a základných práv v novom mediálnom prostredí, najlepších spôsoboch podpory vysokokvalitnej žurnalistiky a o potrebe zabezpečiť, aby občania EÚ všetkých vekových kategórií mali náležitú mediálnu gramotnosť.

„Falošné správy existovali vždy, ale nové je to, že v súčasnosti môže informácie – alebo dezinformácie – šíriť v zlomku sekundy každý a prakticky neobmedzenému publiku,“ uviedol Matti Maasikas, námestník ministra pre európske záležitosti Estónska a predsedajúci dnešného zasadnutia Rady. „Je preto mimoriadne dôležité, aby ľudia tieto riziká poznali a aby dokázali posúdiť, či ide o falošné správy alebo skutočné správy a čo je to „troll“ a čo nie je.“

Predsedníctvo o tejto diskusii vypracuje závery, ktoré sa zašlú príslušným orgánom Rady na ďalšie zváženie.

Informácie o zasadnutí

  • Zasadnutie č. 3567
  • Luxembursko
  • 17. 10. 2017

Prípravné dokumenty

Výsledné dokumenty

Informácie pre médiá

Kontakty pre tlač

Zamestnankyňa tlačového oddelenia
+32 22818648
+32 479955086

Ak nie ste zástupca médií, svoju žiadosť pošlite oddeleniu pre informovanie verejnosti.