Rada pre všeobecné záležitosti, 14. 11. 2017

Rada EÚ

Informácie o zasadnutí

  • Brusel
  • 14. 11. 2017

Informácie pre médiá

Kontakty pre tlač

Zamestnankyňa tlačového oddelenia
+32 22818648
+32 479955086

Ak nie ste zástupca médií, svoju žiadosť pošlite oddeleniu pre informovanie verejnosti.