Samit EÚ – USA, Brusel, 26. 3. 2014

Európska rada
  • Európska rada
  • 26. 3. 2014
  • Brusel

Herman Van Rompuy, José Manuel Barroso a prezident Barack Obama sa stretli pri príležitosti samitu EÚ – USA v Bruseli a rokovali o silnom partnerstve medzi EÚ a USA, medzinárodnej zahraničnej politike, kríze na Ukrajine a najdôležitejších globálnych výzvach.

Medzinárodná zahraničná politika a kríza na Ukrajine

Nedávne udalosti na Ukrajine potvrdili, že úzka spolupráca medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými v záujme mieru a bezpečnosti má zásadný význam.

Pokiaľ ide o Ukrajinu, hlavnou prioritou pre prezidenta Obamu, predsedu Barrosa a predsedu Van Rompuya je deeskalácia situácie. Vzali na vedomie prvé pozitívne kroky smerom k otvoreniu rokovaní, ktoré sa realizovali prvým stretnutím ruského a ukrajinského ministra zahraničných vecí a ruskou podporou pre misiu OBSE na Ukrajine.

Lídri EÚ a USA rokovali aj o vzťahoch s Iránom v súvislosti s jeho jadrovým programom, o humanitárnych tragédiách v Sýrii a Stredoafrickej republike. Reagovali na masový trest smrti pre 500 členov Moslimského bratstva v Egypte a vyzvali egyptské orgány, aby obnovili právny štát.

Po zrušení zasadnutia G8 sa Herman Van Rompuy, José Manuel Barroso a prezident Barack Obama dohodli, že sa opäť zídu v Bruseli, kde v júni usporiadajú ďalší samit G7.

Ekonomika a globálne výzvy

Posilnenie hospodárskeho rastu a tvorba pracovných miest zostáva ústredným bodom na oboch brehoch Atlantiku. EÚ a Spojené štáty podnikli dôležité kroky na stabilizáciu finančných podmienok a prekonanie krízy. EÚ je aj naďalej odhodlaná budovať prehĺbenú a skutočnú hospodársku a menovú úniu vrátane bankovej únie.

Lídri EÚ a USA hovorili o energetickej bezpečnosti a znížení závislosti Európy od ruského plynu. Predseda Barroso privítal vyhliadky na vývoz zemného plynu z USA v budúcnosti, pretože z ďalších globálnych zásob by mala prospech Európa a iní strategickí partneri.

Hovorili o zmene klímy a potvrdili odhodlanie usilovať o prijatie celosvetového protokolu v roku 2015.

Lídri EÚ a USA obnovili svoj záväzok voči silnému transatlantickému obchodnému a investičnému partnerstvu (TTIP). To by malo ísť nad rámec dohody o voľnom obchode a znovu potvrdiť spoločné hodnoty Európy a Spojených štátov, ako je demokracia, individuálna sloboda, právny štát, ľudské práva a spoločný záväzok voči otvoreným spoločnostiam a ekonomikám.

Samit bol tiež príležitosťou na vyjadrenie obáv európskych občanov týkajúcich sa amerických programov sledovania. Pripravuje sa zastrešujúca dohoda o ochrane údajov.

Lídri opätovne potvrdili svoj záväzok čo najskôr dobudovať režim bezpečného bezvízového styku medzi Spojenými štátmi a všetkými členskými štátmi EÚ.

O transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP)

EÚ a USA sa rozhodli zvýšiť úroveň svojich hospodárskych vzťahov a dohodli sa, že začnú rokovania o komplexnej obchodnej a investičnej dohode. Jej cieľom je odstránenie prekážok obchodu v celom rade hospodárskych odvetví, aby sa medzi EÚ a USA ľahšie nakupoval a predával tovar a služby.

Naposledy zmenené 20. 11. 2014