Samit G7 v Bruseli, 4. – 5. 6. 2014

Európska rada
  • Európska rada
  • 4. – 5. 6. 2014
  • Brusel

Lídri Kanady, Francúzska, Nemecka, Talianska, Japonska, Spojeného kráľovstva, Spojených štátov amerických, predseda Európskej rady a predseda Európskej komisie (lídri G7) sa stretli v Bruseli 4. a 5. júna vo formáte G7.

Ukrajina a globálne zahraničnopolitické otázky

Lídri G7 sa v stredu počas večere sústredili na Ukrajinu, svoje vzťahy s Ruskom a svoju reakciu na krízu. Predseda Van Rompuy uviedol: „Členovia G7 a Európska únia boli už od vypuknutia krízy na Ukrajine v reakcii na ňu jednotní. Naša odpoveď na agresiu nemala len politický, ale prostredníctvom sankcií aj hospodársky rozmer.“

Diskusie lídrov sa odvíjali aj v pozitívnej rovine s cieľom zmierniť napätie s Ruskom a stabilizovať situáciu na Ukrajine. Lídri uvítali zvolenie Petra Porošenka za prezidenta a opätovne uviedli, že podporujú hospodárske a politické reformy na Ukrajine. Očakávajú, že Rusko bude spolupracovať s novozvoleným ukrajinským prezidentom a že bude hľadať reálne politické riešenie. Lídri sú v prípade potreby pripravení prijať voči Rusku prísnejšie sankcie.

Odsúdili tiež zinscenované prezidentské voľby v Sýrii, ktoré sa konali 3. júna, a rokovali o situácii v Juhočínskom a Východočínskom mori , Iráne, Líbyi, Mali a Stredoafrickej republike, ako aj o ďalších zahraničnopolitických otázkach.

Lídri G7 taktiež prijali vyhlásenie o nešírení a odzbrojení na rok 2014:

Globálne výzvy v oblasti ekonomiky, energetiky a klímy a rozvoja:

Počas rannej časti druhého dňa rokovaní lídri G7 rokovali o globálnom raste a spôsoboch boja proti vysokej nezamestnanosti. Taktiež sa venovali obchodným otázkam vrátane prebiehajúcich aktívnych a ambicióznych rokovaní medzi členmi G7.

Druhá pracovná časť sa týkala zmeny klímy a energetickej bezpečnosti s dôrazom na diverzifikáciu energetických zásobovacích trás a zdrojov energie. Na samite sa schválili zásady a opatrenia rímskej iniciatívy G7 v oblasti energetiky. Vďaka tomu budú občania a podnikateľské subjekty využívať čistejšiu, bezpečnejšiu a lepšie chránenú energiu ako v minulosti. Táto problematika taktiež súvisí so zmenou klímy.

Predseda Barroso dodal: „Čím menej budeme závislí na fosílnych palivách, ktoré sa v niektorých prípadoch nachádzajú v problematických oblastiach sveta, a čím viac sa budeme spoliehať na obnoviteľné a domáce zdroje, tým lepšie bude zabezpečené zásobovanie energiou v našich krajinách.“

Lídri znovu zdôraznili svoj záväzok obmedziť vplyv globálneho otepľovania a vyjadrili silné odhodlanie prijať globálnu dohodu o klíme v roku 2015.

Predmetom štvrtkového obeda boli rozvojové otázky a vytvorenie medzinárodného rámca pre obdobie po roku 2015.

Samit poskytol lídrom G7 príležitosť rokovať o množstve bilaterálnych otázok a priestor ostal aj pre brífingy jednotlivých vrcholných predstaviteľov.

Európska únia je plnoprávnym členom skupiny G7/G8 (a G20) a zastupujú ju spoločne predseda Európskej rady a predseda Európskej komisie.

EÚ bola po prvý raz usporiadateľom samitu G7/8 – a prvýkrát sa samit konal v Bruseli v priestoroch Rady Európskej únie – v budove Justus Lipsius.

Podrobnejšie informácie

Od posledného pravidelného samitu G7 ubehlo už viac než 15 rokov. V Bruseli sa teraz samit G7 konal prvýkrát a prvýkrát ho zorganizovala Európska únia.

Pôvodne sa samit G8 mal v rámci ruského predsedníctva uskutočniť začiatkom júna v Soči (Rusko). Lídri G7 sa však po narušení ukrajinskej suverenity a územnej celistvosti Ruskou federáciou na stretnutí 24. marca 2014 v Haagu (Holandsko) rozhodli, že sa stretnú v Bruseli 4. a 5. júna 2014 vo formáte G7.

EÚ ako člen G7/G8

Prvé zasadnutie, ktorého sa zúčastnili predstavitelia vtedajšieho Európskeho spoločenstva, bol londýnsky samit v roku 1977. Prvý samit G7 sa konal dva roky predtým, v roku 1975 v Rambouillet (Francúzsko). Pôvodne sa úloha EÚ obmedzovala na oblasti, v ktorých má výlučnú právomoc, rokmi sa však postavenie EÚ posilnilo. Európsku komisiu postupne zapájali do všetkých politických rokovaní programu samitu a od samitu v Ottawe (1981) sa zúčastňovala na pracovných zasadnutiach všetkých samitov. Pre predsedu Komisie Barrosa, ktorý sa na samite G8 zúčastnil prvýkrát v Gleneagles v roku 2005, to znamená v poradí 10. účasť. Predseda Európskej rady Van Rompuy sa zúčastňuje na zasadnutiach G8/G7 od nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy (2009).

Komisia i Európska rada prevzali všetky záväzky vyplývajúce z členstva. Komuniké zo samitu je politicky záväzné pre všetkých členov G7.

Rotácia predsedníctiev je nasledovná: Nemecko v roku 2015, Japonsko v roku 2016, Taliansko v roku 2017, Kanada v roku 2018, Francúzsko v roku 2019 a USA v roku 2020.

Naposledy zmenené 14. 11. 2014