Samit ASEM, Miláno, 16. – 17. 10. 2014

Európska rada
  • Európska rada
  • 16. – 17. 10. 2014
  • Taliansko

10. samit Ázia – Európa (ASEM) viedol predsa Európskej rady a zorganizovala ho talianska vláda v Miláne. Zišlo sa na ňom viac ako 50 európskych a ázijských lídrov, ktorí rokovali o prehlbovaní vzťahov medzi Európou a Áziou.

samitu ASEM v roku 2016 bude predsedať Mongolsko, ktoré bude aj jeho organizátorom. stretnutiu ministrov zahraničných vecí ASEM (ASEM FMM12), ktoré sa uskutoční 5. – 6. novembra 2015, bude predsedať vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a jeho hostiteľom bude luxemburská vláda.

Samitové rokovania sa zamerali na tému „zodpovedné partnerstvo pre udržateľný rast a bezpečnosť“. Toto stretnutie bolo významnou príležitosťou, ako ukázať, že EÚ prikladá vzťahom s Áziou veľký význam.

Podpora finančnej a hospodárskej spolupráce prostredníctvom väčšieho prepojenia Európy a Ázie

Na prvom plenárnom zasadnutí 16. októbra sa lídri sústredili na spôsoby posilnenia finančnej a hospodárskej spolupráce: obchod a investície majú pre rast a tvorbu pracovných miest zásadný význam. Lídri sa zaviazali k vykonávaniu štrukturálnych reforiem v Európe i v Ázii s cieľom zlepšiť globálne hospodárske a finančné perspektívy. Lídri tiež rokovali o prepojenosti, pričom žiadali, aby sa zlepšili dopravné i digitálne spojenia medzi Európou a Áziou. Cieľom je uľahčiť pohyb tovaru, kapitálu, služieb a osôb po „novej hodvábnej ceste“.

Partnerstvo medzi Európou a Áziou pri riešení globálnych otázok v prepojenom svete

Druhé zasadnutie bolo venované synergiám v globálnych otázkach, ako sú:

  • riešenie zmeny klímy vzhľadom na nastávajúcu konferenciu o klíme v Paríži v roku 2015
  • úsilie o splnenie miléniových rozvojových cieľov a program udržateľného rozvoja na obdobie po roku 2015
  • ľudské práva, zvládanie katastrof a energetická bezpečnosť

Posilnenie dialógu a spolupráce medzi Európou a Áziou a budúce smerovanie ASEM

Lídri mali príležitosť vymeniť si názory na regionálne a medzinárodné otázky a rokovať o budúcom smerovaní ASEM. Osobitný dôraz sa kládol na riešenie základných príčin bezpečnostných hrozieb a boj proti terorizmu. Rokovalo sa aj o situácii na Blízkom východe, v Sýrii a Iraku, ako aj na oboch kontinentoch vrátane Ukrajiny a Kórejského poloostrova. Lídri si uvedomujú, že aktuálny vývoj má priamy vplyv nielen na medzinárodný a regionálny mier a bezpečnosť, ale aj na ekonomický rozvoj a budúcu prosperitu Európy a Ázie.

Mali tiež príležitosť vymeniť si názory so zástupcami Ázijsko-európskeho parlamentného partnerstva (ASEP), Ázijsko-európskeho občianskeho fóra (AEPF) a Ázijsko-európskeho obchodného fóra (AEBF).

Dvojstranné a viacstranné zasadnutia popri samite ASEM 2014

Viacstranné zasadnutie: stretnutie lídrov EÚ – ASEAN

Dvojstranné zasadnutie: predseda Van Rompuy a predseda Barroso sa stretli s japonským premiérom Šinzom Abem 

Diskutovali o stave rokovaní o strategickom partnerstve a dohode o voľnom obchode, ako aj o zahraničnopolitických otázkach v susedných krajinách, na Ukrajine a vo východnej Ázii.

Dvojstranné zasadnutie: predseda Van Rompuy a predseda Ba rroso sa stretli s premiérom Čínskej ľudovej republiky Lim Kche-čchiangom. 

Na programe stretnutia bolo strategické partnerstvo EÚ – Čína, obchodné a investičné vzťahy, situácia na Ukrajine a Blízkom východe, ako aj globálne rokovania o zmene klímy.

Podrobnejšie informácie o ASEM

ASEM vzniklo v roku 1996 ako fórum pre dialóg a spoluprácu medzi Európou a Áziou.

Hlavy štátov a predsedovia vlád krajín ASEM sa schádzajú každé dva roky, aby stanovili priority tohto fóra. Samity sa konajú striedavo v Ázii a Európe. Predchádzajúci samit sa konal v roku 2012 vo Vientiane (Laos).

Súvisiace podujatia

V rámci príprav samitu sa uskutočnilo niekoľko dôležitých podujatí. V rámci ASEM sa nekonajú len stretnutia na vládnej úrovni, ale aj stretnutia medzi členmi parlamentov, podnikateľmi, občianskou spoločnosťou, akademickou obcou a médiami, ktoré sa podporujú vo forme priamych osobných kontaktov.

Naposledy zmenené 19. 11. 2014