Prejsť na obsah
Odoberanie e-mailových správ

V Paríži sa od 30. novembra do 12. decembra konalo 21. zasadnutie konferencie zmluvných strán (COP 21) Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (UNFCCC) a 11. zasadnutie zmluvných strán (CMP 11) Kjótskeho protokolu.

Zmluvné strany 12. decembra dosiahli novú celosvetovú dohodu o zmene klímy. Dohoda predstavuje vyvážený výsledok a obsahuje akčný plán na udržanie globálneho otepľovania pod hranicou 2 °C.

Carole Dieschbourgová, ministerka životného prostredia Luxemburska, ktoré v súčasnosti predsedá Rade, uviedla: „Dnes máme právo byť hrdí. Dosiahli sme historicky prvú právne záväznú všeobecnú dohodu o klíme, ktorou sa svetu určí kurz na predchádzanie nebezpečnej zmene klímy. Je to cesta k lepšiemu, spravodlivejšiemu a udržateľnejšiemu svetu. EÚ bojovala o to, aby bola táto dohoda čo najprísnejšia. Počas týchto rokovaní sme boli úspešnými sprostredkovateľmi. Netreba však zabudnúť, že Paríž je len začiatok dlhej cesty. Spolu so všetkými zainteresovanými stranami – mimovládnymi organizáciami (MVO), podnikateľskou komunitou a všetkými občanmi – sme teraz zodpovední za to, aby sa táto dohoda premietla do činov.“

Predseda Európskej rady Donald Tusk sa pripojil k ďalším 150 vedúcim predstaviteľom na otváracom podujatí, ktoré sa uskutočnilo 30. novembra 2015. Rada formálne prijala rokovaciu pozíciu na konferenciu v septembri tohto roku.

Hlavné prvky novej Parížskej dohody:

  • dlhodobý cieľ: vlády sa dohodli, že budú udržiavať zvýšenie globálnej priemernej teploty pod 2°C v porovnaní s predindustriálnymi úrovňami a pokračovať v úsilí o obmedzenie tohto zvýšenia na 1,5°C
  • príspevky: pred parížskou konferenciou a počas nej krajiny predložili komplexné národné akčné plány v oblasti klímy zamerané na zníženie svojich emisií
  • ambície: vlády sa dohodli, že každých 5 rokov budú oznamovať svoje príspevky s cieľom stanoviť ešte ambicióznejších ciele
  • transparentnosť: okrem toho súhlasili s tým, že s cieľom zabezpečiť transparentnosť a dohľad, sa budú informovať navzájom a aj verejnosť o tom, ako napredujú pri plnení svojich cieľov
  • solidarita: EÚ a ďalšie rozvinuté krajiny budú naďalej poskytovať finančnú pomoc na opatrenia v oblasti klímy s cieľom pomôcť rozvojovým krajinám znížiť emisie a vybudovať odolnosť voči vplyvom zmeny klímy

Vypracovanie pozície EÚ o zmene klímy

Viac informácií o činnostiach Rady v oblasti zmeny klímy.

12. 12. 2015

V Paríži sa spečatila novácelosvetová dohoda o zmene klímy.

10. 11. 2015

Rada pre hospodárske a finančné záležitosti prijala závery o financovaní opatrení v oblasti zmeny klímy.

18. 9. 2015

Rada pre životné prostredie prijala závery v ktorých sa stanovila pozícia EÚ na parížsku konferenciu OSN o zmene klímy.

6. 3. 2015

EÚ predložila svoje plánované vnútroštátne stanovené príspevky (INDC) sekretariátu Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (UNFCCC).

23. 10. 2014

Európska rada odsúhlasila rámec politík EÚ v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030.

Pozri aj