Samit skupiny G7 v Taormine, Taliansko, 26. – 27. 5. 2017

medzinárodný samit
  • medzinárodný samit
  • 26. – 27. 5. 2017

Taliansko privítalo 26. a 27. mája 2017 zasadnutie lídrov krajín skupiny G7zasadnutie lídrov krajín skupiny G7. Rokovania na samite sa sústredili na zahraničnú politiku, globálne hospodárstvo a znižovanie nerovností, ako aj na migračnú krízu.

EÚ na samite zastupoval predseda Európskej rady Donald Tusk a predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker.

Lídri prijali záverečné komuniké, plán rodovej rovnosti a dohodli sa na akčnom pláne pre inováciu, zručnosti a pracovnú silu. Prijali aj Taorminské vyhlásenie G7 o boji proti terorizmu a násilnému extrémizmu.

Zahraničná politika

Pokiaľ ide o vojnu v Sýrii, vedúci predstavitelia vyzvali na ukončenie konfliktu prostredníctvom inkluzívneho politického procesu pod vedením Sýrie a pod záštitou OSN. Zaviazali sa prehĺbiť úsilie o porážku medzinárodného terorizmu v Sýrii, najmä pokiaľ ide o ISIS/ISIL/Dá’iš a o al-Káidu.

G7 sa zaoberala aj situáciou v Líbyi a vyzvala na pokročenie v procese politického dialógu a národného zmierenia.

Okrem toho lídri odsúdili jadrové skúšky a vypúšťanie balistických rakiet zo strany Severnej Kórey. Vyzvali Severnú Kóreu, aby sa vzdala všetkých programov jadrových skúšok a balistických rakiet, a to úplným, overiteľným a nezvratným spôsobom.

Vedúci predstavitelia sa sústredili aj na situáciu na Ukrajine, pričom vyzvali na komplexné vykonanie dohôd z Minska. Pripomenuli, že trvanie súčasných sankcií je jednoznačne späté s tým, či Rusko plne vykoná tieto dohody a bude rešpektovať zvrchovanosť Ukrajiny.

Globálne hospodárstvo

Najvyššou prioritou G7 je zvýšenie celosvetového rastu v záujme zvýšenia životnej úrovne a vytvorenia kvalitných pracovných príležitostí. Lídri opätovne potvrdili svoje odhodlanie využiť všetky politické nástroje, vrátane monetárnych, fiškálnych a štrukturálnych nástrojov, s cieľom dosiahnuť pevný, udržateľný, vyvážený a inkluzívny rast.

Znižovanie nerovností

Lídri potvrdili, že nerovnosti podlamujú sebadôveru a obmedzujú potenciál budúceho rastu. Dohodli sa na posilnení schopnosti hospodárstiev a komunít prispôsobiť sa tempu zmien, ako aj upevnení odolnosti týchto hospodárstiev voči tomuto tempu, aby globálne hospodárstvo fungovalo pre všetkých.

G7 pripomenula, že presadzovanie rodovej rovnosti podstatným spôsobom prispieva k dosiahnutiu pokroku smerom k trvalo udržateľnému rozvoju. Lídri skupiny G7 prijali plán za rodovo citlivé hospodárske prostredie s cieľom podporovať posilnenie hospodárskeho postavenia žien a dievčat.

Obchod

Vedúci predstavitelia potvrdili svoje odhodlanie zachovať otvorenosť trhov, bojovať proti protekcionizmu a zároveň nezmeniť neúprosný postoj proti nekalým obchodným praktikám. Zaviazali sa prijímať vhodné politiky, aby všetky podniky a občania mohli čo najviac využívať možnosti, ktoré ponúka globálne hospodárstvo.

Skupina G7 vyzvala na odstránenie praktík, ktoré narúšajú trh, v záujme podpory skutočne rovnakých podmienok. Vedúci predstavitelia tiež zdôraznili význam viacstranného obchodného systému založeného na pravidlách a zaviazali sa spolupracovať na zlepšení fungovania WTO.

Migrácia

Vedúci predstavitelia vyzvali na koordinované úsilie na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni s cieľom riešiť veľkorozmerný pohyb migrantov a utečencov. Dohodli sa na vytvorení partnerstva v snahe pomôcť krajinám s vybudovaním takých podmienok v rámci vlastných hraníc, ktorými sa riešia príčiny migrácie.

Takisto potvrdili právo štátov na kontrolu vlastných hraníc a na zavedenie politík v ich vlastnom národnom záujme.

Afrika

G7 pokladá bezpečnosť, stabilitu a trvalo udržateľný rozvoj v Afrike za svoju významnú prioritu. Lídri si kladú za cieľ posilnenie spolupráce a dialógu s africkými krajinami a regionálnymi organizáciami v záujme rozvoja afrických kapacít so zámerom lepšie predchádzať krízam a konfliktom, lepšie na ne reagovať a riadiť ich.

Inovácia, zručnosti a pracovná sila

Vedúci predstavitelia prijali akčný plán G7 , pre inováciu, zručnosti a pracovnú silu zameraný na ľudí. V akčnom pláne sa vytyčuje súbor potenciálnych politických odporúčaní s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť a posilniť rast založený na inováciách, ktorý prináša prospech pre všetkých.

Pozri aj:

Podkladové informácie

Samit skupiny G7 je fórom, ktoré zohráva dôležitú úlohu pri formovaní globálnych riešení celosvetových výziev a ktoré dopĺňa globálnu ekonomickú koordináciu, ktorú vykonáva skupina G20. Stretávajú sa na ňom lídri z Kanady, Francúzska, Nemecka, Talianska, Japonska, zo Spojeného kráľovstva, Spojených štátov amerických a z EÚ.

Uvedený samit nadväzuje na samit skupiny G7 v Japonsku v roku 2016 a samit, ktorý v roku 2014 výnimočne zorganizovala EÚ v Bruseli.

Od roku 2014, po tom, čo Ruská federácia narušila zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny, sa lídri stretávajú vo formáte skupiny G7.

EÚ ako člen skupiny G7

Prvé zasadnutie, ktorého sa zúčastnili predstavitelia vtedajšieho Európskeho spoločenstva, bol londýnsky samit v roku 1977. Pôvodne sa úloha EÚ obmedzovala na oblasti, v ktorých mala výlučnú právomoc, v priebehu času sa však táto úloha rozširovala. EÚ sa postupne začleňovala do všetkých politických rokovaní uvedených na programe samitu a od samitu v Ottawe (1981) sa zúčastňuje na všetkých jeho pracovných zasadnutiach.

EÚ má všetky záväzky vyplývajúce z členstva. Komuniké zo samitu je politicky záväzné pre všetkých členov skupiny G7.

Rotácia predsedníctiev je nasledovná: Japonsko v roku 2016, Taliansko v roku 2017, Kanada v roku 2018, Francúzsko v roku 2019 a USA v roku 2020.

Naposledy zmenené 29. 5. 2017