Samit EÚ – Japonsko, 6. 7. 2017

medzinárodný samit
  • medzinárodný samit
  • 6. 7. 2017

Samit EÚ – Japonsko sa uskutočnil 6. júla v Bruseli. Vedúci predstavitelia na samite oznámili politickú dohodu o ambicióznej dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Japonskom a užšiu politickú spoluprácu založenú na spoločných hodnotách, ľudských právach, demokracii a zásadách právneho štátu.

EÚ na samite zastupoval predseda Európskej rady Donald Tusk a predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker.

Vedúci predstavitelia prijali vyhlásenie po samite, ako aj ďalšie vyhlásenie o Severnej Kórei.

Dohoda o hospodárskom partnerstve

Vedúci predstavitelia EÚ a Japonska v zásade schválili dohodu o hospodárskom partnerstve. Táto dohoda zdynamizuje obchod a hospodárske partnerstvo medzi EÚ a Japonskom riešením otázok týkajúcich sa:

  • prístupu na trh pre tovary (vrátane automobilov a mliečnych výrobkov), služby a investície
  • obstarávania vrátane železníc
  • necolných opatrení
  • ochrany zemepisných označení
  • práv duševného vlastníctva.

Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom vytvorí základ pre podporu voľného a spravodlivého obchodu medzi dvoma krajinami, ktoré patria medzi najdôležitejšie svetové hospodárstva, a odmieta protekcionizmus v akejkoľvek podobe. Zároveň posilňuje záväzok EÚ a Japonska ešte užšie spolupracovať na zavedení nových medzinárodných noriem v budúcnosti.

„Hoci niektorí tvrdia, že sa vracajú časy izolácie a rozpadu, my sme dôkazom toho, že to tak nie je. Že svet sa naozaj nemusí vrátiť o sto rokov späť v čase. Práve naopak. Nemusí to tak byť. Dokázali sme to aj s Japonskom.“

Predseda Donald Tusk na tlačovej konferencii samitu EÚ a Japonska v Bruseli

Príslušné rokovacie tímy sfinalizujú túto dohodu, čo umožní skoré začatie vnútorných postupov v EÚ aj v Japonsku.

Dohoda o strategickom partnerstve

Japonsko a EÚ taktiež dosiahli dohodu v zásade o dohode o strategickom partnerstve. Vytvorí sa tým rámec na ešte užšiu a rozsiahlejšiu strategickú spoluprácu medzi EÚ a Japonskom.

Dohodou o strategickom partnerstve sa zdôrazňujú spoločné hodnoty a zásady, ktoré tvoria základ partnerstva medzi EÚ a Japonskom, vrátane ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu.

„Tieto základné spoločné hodnoty, ktoré nielen rešpektujeme, ale ktoré sme sa v súlade s dohodou o strategickom partnerstve zaviazali podporovať, nám umožnili uzavrieť tieto rokovania. A čo je najdôležitejšie, nikto nič nestratil.“

Predseda Donald Tusk na tlačovej konferencii samitu EÚ a Japonska v Bruseli

Severná Kórea

Vedúci predstavitelia na samite vyzvali na včasné prijatie novejrezolúcie Bezpečnostnej rady OSN o Kórejskej ľudovodemokratickej republike (KĽDR) v nadväznosti na nedávne vypustenie balistickej rakety s možným medzikontinentálnym doletom.

Taktiež naliehavo vyzvali KĽDR, aby sa vzdala všetkých jadrových zbraní, ostatných zbraní hromadného ničenia a programov vývoja balistických rakiet, a aby nadviazala dôveryhodný dialóg s medzinárodným spoločenstvom.

Pozri aj

Naposledy zmenené 7. 7. 2017