Prejsť na obsah
Odoberanie e-mailových správ
Najdôležitejšie udalosti zo samitu EÚ – Ukrajina, ktorý sa konal v Kyjeve na Ukrajine, 12. – 13. júla 2017

Hlavné výsledky

Samit v Kyjeve privítal ukončenie ratifikácie dohody o pridružení a nedávne nadobudnutie účinnosti liberalizácie vízového režimu pre občanov Ukrajiny, čo sú oba základné kroky na posilnenie partnerstva medzi EÚ a Ukrajinou.

„Tento samit je dobrou príležitosťou osláviť silné a prehlbujúce sa priateľstvo medzi Európskou úniou a Ukrajinou.“

Donald Tusk, predseda Európskej rady

Vedúci predstavitelia rokovali o:

  • význame pokračovania ambiciózneho reformného procesu, najmä v boji proti korupcii
  • konflikte na východnej Ukrajine a protiprávnej anexii Krymu a Sevastopola Ruskom vrátane vykonávania dohôd z Minska
  • spôsoboch maximalizácie úžitku/potenciálu dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou

Európsku úniu zastupoval Donald Tusk, predseda Európskej rady, a Jean-Claude Juncker, predseda Európskej komisie. Ukrajinu zastupoval prezident Petro Porošenko.

Dohoda o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou

Vedúci predstavitelia privítali ratifikáciu dohody o pridružení zahŕňajúcu prehĺbenú a komplexnú zónu voľného obchodu zo strany všetkých členských štátov EÚ. Táto dohoda nadobudne platnosť 1. septembra 2017.

„...pre mňa je kľúčovou vetou dohody o pridružení naďalej to, a teraz citujem, že „Európska únia uznáva európske ašpirácie Ukrajiny a víta jej európsku orientáciu“.

Donald Tusk, predseda Európskej rady

Dohoda o pridružení sa už z veľkej časti vykonáva. Mnoho politických a odvetvových častí dohody sa predbežne uplatňuje od 1. septembra 2014, pričom jej obchodná časť, týkajúca sa prehĺbenej a komplexnej zóny voľného obchodu (DCFTA), sa predbežne uplatňuje od 1. januára 2016. Počas tohto obdobia obchod medzi EÚ a Ukrajinou naďalej rástol a EÚ posilnila svoje postavenie ako najväčší obchodný partner Ukrajiny. Obchod medzi oboma krajinami vzrástol v prvom štvrťroku roku 2017 o takmer 30 %v porovnaní s prvým štvrťrokom roku 2016.

Kríza a konflikt na Ukrajine

EÚ opätovne potvrdila svoju podporu nezávislosti, zvrchovanosti a územnej celistvosti Ukrajiny. Vedúci predstavitelia vyzvali na úplné vykonávanie dohôd z Minska a zdôraznili konkrétnu zodpovednosť Ruska pri vykonávaní dohôd.

Keďže sa pri vykonávaní dohôd z Minska nedosiahol žiadny pokrok, vedúci predstavitelia EÚ sa na júnovom samite v Bruseli rozhodli predĺžiť hospodárske sankcie zamerané proti niektorým odvetviam ruského hospodárstva.

„A dnes sa EÚ opäť vyjadrila jasne, že pevne stojíme za Ukrajinou proti ruskej agresii a pokusom podkopať vašu nezávislosť“, uviedol predseda Donald Tusk po samite.

Okrem toho Rada nedávno predĺžila sankcie o jeden rok, ako odpoveď na protiprávnu anexiu Krymu a Sevastopola Ruskom. EÚ na samite EÚ a Ukrajiny v Kyjeve opätovne zdôraznila svoje odhodlanie vykonávať svoju politiku neuznania.

Program reforiem

Vedúci predstavitelia vyzvali Ukrajinu, aby pokračovala vo vykonávaní svojich reforiem, najmä opatrení proti korupcii.

Vedúci predstavitelia zdôraznili konkrétne výsledky, ktoré sa dosiahli podpornými programami EÚ. Zdôraznili význam vykonávania všetkých politických opatrení súvisiacich s vyplatením tretej tranže programu do konca tohto roka.

Rokovali aj o prioritách pomoci EÚ v roku 2017, ktorá zahŕňa podporu riadenia verejných financií, regiónom východnej Ukrajiny a energetickej účinnosti, a technickú pomoc na podporu kľúčových reforiem a vykonávania dohody o pridružení.

Liberalizácia vízového režimu

Samit bol dobrou príležitosťou pre vedúcich predstaviteľov privítať nedávne nadobudnutie účinnosti liberalizácie vízového režimu EÚ pre Ukrajincov.

Všetci ukrajinskí občania s biometrickým pasom môžu od 11. júna 2017 cestovať do EÚ bez víz na najviac 90 dní na obchodné, turistické alebo rodinné účely.

Pozri aj