Samit EÚ – India, Naí Dillí, 6. 10. 2017

medzinárodný samit
  • medzinárodný samit
  • 6. 10. 2017

India usporiadala 6. októbra 2017 v Naí Dillí 14. samit EÚ a Indie. Vedúci predstavitelia oboch strán rokovali o zahraničnej a bezpečnostnej politike, migrácii, obchode, zmene klímy a o výskume a inováciách.

Európsku úniu zastupovali predseda Európskej rady Donald Tusk a predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker. Indickú delegáciu viedol premiér Narendra Modi.

Samit v Indii sa konal pri príležitosti 55. výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi EÚ a Indiou.

„Som rád, že sme sa dnes dohodli na ďalšom rozšírení politického rozmeru našich vzťahov, na ďalšom rozvíjaní našich bohatých obchodných a investičných väzieb, ako aj na urýchlení spolupráce v globálnych a regionálnych otázkach.“

Predseda Donald Tusk na tlačovej konferencii k samitu EÚ – India

Vedúci predstavitelia prijali spoločné stanovisko, v ktorom potvrdili svoj záväzok posilňovať strategické partnerstvo medzi EÚ a Indiou.

Lídri EÚ a Indie prijali aj spoločné vyhlásenia ku konkrétnym témam:

Strategické partnerstvo

Lídri na samite opätovne potvrdili svoj záväzok prehlbovať a posilňovať strategické partnerstvo medzi EÚ a Indiou.

Privítali pokrok, ktorý sa podarilo dosiahnuť pri vykonávaní akčného programu EÚ – India 2020. Ide o plán bilaterálnej spolupráce prijatý na predchádzajúcom samite Indie a EÚ.

Bezpečnosť

Vedúci predstavitelia EÚ a Indie ostro odsúdili nedávne teroristické útoky vo svete. Vyzvali celosvetové spoločenstvo, aby sa v boji proti teroristickým hrozbám zjednotilo.

Lídri prijali spoločné stanovisko k spolupráci v oblasti boja proti terorizmu v snahe riešiť otázky zahraničných teroristických bojovníkov, financovania terorizmu a dodávok zbraní.

Na samite EÚ a Indie sa opätovne zdôraznil záväzok oboch strán pokračovať v spolupráci v oblasti ochrany námornej dopravy v Indickom oceáne i mimo neho. Lídri privítali obnovenie taktických cvičení operácie námorných síl EÚ ATALANTA a indických námorných síl v Adenskom zálive.

Zahraničná politika

Lídri vyzvali na okamžité ukončenie násilia voči menšine Rohingov v Mjanmarsku a nastolenie mieru v Jakchainskom štáte.

„Rohingovia musia dostať možnosť na dobrovoľný, bezpečný a dôstojný návrat. Vyzývame kompetentných, aby realizovali odporúčania medzinárodnej Jakchainskej poradnej komisie na odstránenie prvotných príčin tejto krízy.“

Predseda Donald Tusk na tlačovej konferencii k samitu EÚ – India

V otázke situácie na Kórejskom polostrove obe strany odsúdili jadrové skúšky, ktoré KĽDR uskutočnila 3. septembra 2017. EÚ a India vyzvali na denuklearizáciu Kórejského polostrova a úplnú realizáciu všetkých sankcií BR OSN celým medzinárodným spoločenstvom.

„Je povinnosťou Európskej únie, Indie a celého medzinárodného spoločenstva rázne sa zasadiť za mierovú denuklearizáciu Kórejského polostrova.“

Predseda Donald Tusk na tlačovej konferencii k samitu EÚ – India

V otázke iránskeho jadrového programu India a EÚ znovu potvrdili podporu pokračujúcej plnej realizácii spoločného komplexného akčného plánu (JCPOA).

Pokiaľ ide o Ukrajinu, vedúci predstavitelia oboch strán zdôraznili jednoznačnú podporu diplomatického riešenia dôsledným vykonaním dohôd z Minska všetkými stranami.

Globálne výzvy

Lídri EÚ a Indie rokovali o globálnej migračnej a utečeneckej kríze a dohodli sa na úzkej koordinácii.

„Je povinnosťou medzinárodného spoločenstva zasiahnuť proti prevádzačom, ktorí využívajú zraniteľných ľudí a nerešpektujú zvrchované hranice.“

Predseda Donald Tusk na tlačovej konferencii k samitu EÚ – India

Lídri potvrdili svoju podporu programu reforiem OSN, ako aj záväzok posilňovať správu vecí verejných vo svete.

Pokiaľ ide o zmenu klímy, lídri zdôraznili záväzky, ktoré im vyplývajú z Parížskej dohody, a dohodli sa na urýchlení spolupráce pri jej vykonávaní. EÚ a India prijali spoločné stanovisko k čistej energii a zmene klímy.

EÚ a India zároveň potvrdili odhodlanie spolupracovať na spoločných prioritách pri dosahovaní cieľov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja.

Obchod

Vedúci predstavitelia EÚ a Indie podporili spoločný záväzok posilňovať hospodárske partnerstvo medzi Indiou a EÚ.

Pripomenuli opakované snahy oboch strán vrátiť sa k vzájomným rokovaniam o dohode medzi EÚ a Indiou o obchode a investíciách na širokom základe (BTIA).

Pozri aj

Naposledy zmenené 9. 10. 2017