5. samit Africkej únie a EÚ , 29. – 30. 11. 2017

medzinárodný samit
 • medzinárodný samit
 • 29. – 30. 11. 2017
 • Abidjan

Informácie pre médiá

O akreditáciu na samit je možné požiadať do 17. novembra na stránke:

Sledujte #AUEU

Investovanie do mládeže pre udržateľnú budúcnosť

Piaty samit Africkej únie a Európskej únie (AÚ – EÚ) sa uskutoční 29. až 30. novembra 2017 v Abidjane v Pobreží Slonoviny.

Rok 2017 je pre vzťahy medzi EÚ a Afrikou medzníkom, pretože v tomto roku uplynulo desať rokov od prijatia spoločnej stratégie Afriky a EÚ.

Samit AÚ – EÚ bude kľúčovým momentom a príležitosťou na posilnenie politických a hospodárskych väzieb medzi týmito dvoma kontinentmi.

Vedúci predstavitelia z Afriky a EÚ budú na samite rokovať o budúcnosti vzťahov medzi EÚ a Afrikou a zamerajú sa na investovanie do mládeže. Táto oblasť je kľúčovou prioritou pre Afriku a EÚ, pretože 60 % africkej populácie tvoria ľudia mladší ako 25 rokov.

Počas samitu sa bude rokovať aj o ďalších prioritách partnerstva medzi EÚ a Afrikou. Patria medzi ne:

 • mier a bezpečnosť
 • správa vecí verejných vrátane demokracie, ľudských práv, migrácie a mobility
 • investície a obchod
 • rozvoj zručností
 • vytváranie pracovných miest

Sprievodné podujatia

Keďže mládež je ústrednou témou samitu, mladí ľudia sa budú aktívne podieľať na prípravách tohto stretnutia vedúcich predstaviteľov v Abidjane.

Na 4. samite mládeže Afrika – Európa sa 9. až 11. októbra v Abidjane zúčastnilo 120 predstaviteľov mládeže. Dohodli sa na vyhlásení, ktoré bude obsahovať odporúčania pre novembrový samit.

Na základe tohto vyhlásenia bude 36 mladých ľudí z oboch kontinentov pokračovať v práci prostredníctvom iniciatívy zameranej na zapojenie mládeže do dialógu s vedúcimi predstaviteľmi (AU – EU youth plug-in initative). Návrhy na samit pripravia od 12. októbra do 29. novembra.

Okrem toho sa 27. novembra v Abidjane uskutoční 6. podnikateľské fórum EÚ – Afrika. Jeho cieľom je zvýšiť investície, ktorými sa podporí rozvoj v Afrike. Diskusie na tomto podnikateľskom fóre sa budú zameriavať na mladých podnikateľov a ženy-podnikateľky.

Fórum občianskej spoločnosti Afrika – EÚ sa uskutočnilo už skôr tohto roku, a to 11. až 13. júla v Tunise. Bolo to tretie fórum, na ktorom sa zišli zástupcovia organizácií občianskej spoločnosti z oboch kontinentov. Prijali vyhlásenie, v ktorom sa vyzdvihuje význam účasti občianskej spoločnosti vo vzťahoch medzi EÚ a Afrikou.

EÚ a Afrika v číslach

EÚ a jej členské štáty sú najväčšími prispievateľmi na podporu rozvoja, stability a mieru v Afrike:

 • 21 miliárd EUR je výška rozvojovej pomoci, ktorú Afrike v roku 2016 poskytla EÚ a jej členské štáty, ktoré sú najväčšími poskytovateľmi pomoci na tomto kontinente
 • 32 miliárd EUR je suma, ktorú v Afrike v roku 2015 investovali spoločnosti z EÚ, čo predstavuje približne jednu tretinu celkových priamych zahraničných investícií v Afrike
 • 3,35 miliardy EUR je suma vyčlenená pre Európsky fond pre trvalo udržateľný rozvoj, ktorá by mala podnietiť investície vo výške až 44 miliárd EUR
 • 7 civilných a vojenských misií je nasadených v rámci celej Afriky
 • 1,4 miliardy EUR je viazaných na vzdelávacie programy v Afrike v období rokov 2014 až 2020

Predchádzajúci samit

V roku 2014 sa na 4. samite AÚ – EÚ zúčastnilo viac ako 60 vedúcich predstaviteľov z EÚ a Afriky, aby rokovali o budúcnosti vzťahov medzi EÚ a Afrikou a posilnili väzby medzi týmito dvoma kontinentmi.

Pozri aj

Naposledy zmenené 18. 10. 2017