Rada pre spravodlivosť a vnútorné veci, 9. 11. 2017

Rada EÚ

Informácie o zasadnutí

  • Brusel
  • 9. 11. 2017

Informácie pre médiá

Kontakty pre tlač

Tlačový atašé (vnútorné veci; koordinácia boja proti terorizmu)
+32 22814548
+32 470882199

Ak nie ste zástupca médií, svoju žiadosť pošlite oddeleniu pre informovanie verejnosti.