Rada pre dopravu, telekomunikácie a energetiku, 4. – 5. 12. 2017

Rada EÚ

Informácie o zasadnutí

Zasadnutie Rady pre dopravu, telekomunikácie a energetiku venované telekomunikáciám (4. decembra) a doprave (5. decembra)

  • Brusel
  • 5. 12. 2017

Informácie pre médiá

Kontakty pre tlač

Zamestnankyňa tlačového oddelenia
+32 22818648
+32 479955086

Ak nie ste zástupca médií, svoju žiadosť pošlite oddeleniu pre informovanie verejnosti.