Rada pre dopravu, telekomunikácie a energetiku, 18. 12. 2017

Rada EÚ

Informácie o zasadnutí

Zasadnutie Rady pre dopravu, telekomunikácie a energetiku venované energetike

  • Brusel
  • 18. 12. 2017

Informácie pre médiá

Kontakty pre tlač

Zamestnankyňa tlačového oddelenia
+32 22817040
+32 479955079

Ak nie ste zástupca médií, svoju žiadosť pošlite oddeleniu pre informovanie verejnosti.

Témy: