Prejsť na obsah
Odoberanie e-mailových správ

Hlavné body programu

Ministri by mali rokovať o štyroch legislatívnych spisoch v rámci balíka opatrení v oblasti čistej energie.Ide o tieto spisy:

  • nariadenie o riadení energetickej únie
  • smernica o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov
  • smernica o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou
  • nariadenie o vnútornom trhu s elektrinou

Cieľom je dosiahnuť dohodu o všeobecnom smerovaní ku každému spisu. Umožnilo by sa tým začatie rokovaní s Európskym parlamentom v rámci spolurozhodovacieho legislatívneho postupu.

Bol by to tiež dôležitý krok k vykonávaniu stratégie energetickej únie a dosiahnutiu cieľov Európskej únie v oblasti energetiky a klímy do roku 2030.

Balík opatrení v oblasti čistej energie má tri hlavné ciele:

  • stanoviť energetickú efektívnosť za prioritu
  • dosiahnuť svetové prvenstvo v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov
  • zabezpečiť spravodlivé podmienky pre spotrebiteľov

Tento balík obsahuje celkovo osem legislatívnych spisov. Ďalšie štyri spisy sa týkajú energetickej efektívnosti, energetickej hospodárnosti budov, pripravenosti na riziká v sektore elektrickej energie a Agentúry Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER).

Rada sa už dohodla na svojej pozícii k prvým trom spisom a jej cieľom je dosiahnuť 20. decembra aj mandát v súvislosti s agentúrou ACER.