Rozpočet EÚ na rok 2017

Rada vyslovila 28. novembra konečný súhlas s rozpočtom EÚ na rok 2017, keď schválila dohodu s Európskym parlamentom dosiahnutú 17. novembra. Rozpočet EÚ na rok 2017 sa prijal 1. decembra 2016, keď Európsky parlament uvedenú dohodu potvrdil.

V rozpočte EÚ na rok 2017 sa stanovujú celkové záväzky na úrovni 157,86 miliardy EUR a platby na úrovni 134,49 miliardy EUR.

157,86miliardy EUR na záväzky
134,49 miliardy EUR na platby

 

V rozpočte EÚ na rok 2017 sa ponecháva rezerva vo výške 1,1 miliardy EUR na reakciu na nepredvídané potreby. Platby sa po ich zosúladení so skutočnými potrebami stanovili na úrovni o 1,6 % nižšej ako v rozpočte EÚ na rok 2016.

Riešenie migračnej a utečeneckej krízy

Na riešenie migračného tlaku a zvýšenie bezpečnosti európskych občanov bude vo forme záväzkov k dispozícii takmer 6 miliárd EUR, čo je približne o 11,3 % viac ako v roku 2016. Tieto prostriedky sa použijú na:

  • pomoc členským štátom pri presídovaní utečencov
  • vytvorenie záchytných centier
  • začleňovanie osôb, ktoré majú právo na pobyt, a navrátenie tých, ktoré toto právo nemajú
  • posilnenie ochrany hraníc
  • zintenzívnenie činností zameraných na predchádzanie trestnej činnosti a boj proti terorizmu
  • ochranu kritickej infraštruktúry

Výskum a rast

Suma 21,3 miliardy EUR vo forme záväzkov sa mobilizuje na zvýšenie hospodárskeho rastutvorbu nových pracovných miest – predstavuje to zvýšenie približne o 12 % v porovnaní s rokom 2016. Táto časť rozpočtu zahŕňa nástroje, ako napríklad program Erasmus+, v rámci ktorého sa prostriedky zvyšujú o 19 % na 2,1 miliardy EUR, a Európsky fond pre strategické investície, v rámci ktorého sa prostriedky zvyšujú o 25 % na 2,7 miliardy EUR.

Viac peňazí pre mladých ľudí

Okrem výrazného zvýšenia prostriedkov na program Erasmus+ sa v rozpočte EÚ na rok 2017 plní aj niekoľko ďalších opatrení, ktoré sú prínosné najmä pre mladých ľudí. Platí to napríklad pre iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí, na ktorú je s cieľom pomôcť mladým ľuďom nájsť si prácu pripravených 500 miliónov EUR. Rozpočet EÚ na rok 2017 okrem toho umožňuje Komisii realizovať iniciatívu na pomoc mladým ľuďom cestovať a objavovať iné európske krajiny.

Poľnohospodárstvo

Súčasťou rozpočtu EÚ na rok 2017 je aj balík pomoci vo výške 500 miliónov EUR, ktorý bol oznámený v júli a ktorého cieľom je podpora výrobcov mlieka a ďalších chovateľov hospodárskych zvierat.

 

Súhrn rozpočtu EÚ na rok 2017:

Rozpočtové prostriedky podľa položiekv miliardách EUR
záväzkyplatby

1. Inteligentný a inkluzívny rast

a) Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť

b) Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť

74,899

21,312

53,587

56,522

19,321

37,201

2. Udržateľný rast58,58454,914
3. Bezpečnosť a občianstvo4,2843,787
4. Globálna Európa10,1629,483
5. Administratívne výdavky (za všetky inštitúcie EÚ)9,3959,395
Osobitné nástroje0,5340,390
Celkové rozpočtové prostriedky           157,858134,490