Rozpočet EÚ na rok 2018

Rada pre hospodárske a finančné záležitosti stanovila 21. februára 2017 priority pre rozpočet EÚ na rok 2018, pričom požiadala o zostavenie realistického rozpočtu, v ktorom sa dosiahne správna rovnováha medzi fiškálnou konsolidáciou a novými investíciami podporujúcimi rast a tvorbu pracovných miest.

Ministri vyzvali na to, aby sa v rozpočte na rok 2018 poskytli primerané zdroje na pokračovanie v podpore tradičných a vyvíjajúcich sa priorít v rámci EÚ, konkrétne na pomoc hospodárskemu oživeniu, riešenie humanitárnych a bezpečnostných výziev a dodržiavanie prijatých záväzkov.

Stáli predstavitelia pri EÚ dosiahli 12. júla 2017 dohodu o pozícii Rady k návrhu rozpočtu EÚ na rok 2018, a to pred rokovaniami s Európskym parlamentom, ktoré sa začnú v októbri.

V pozícii Rady k návrhu rozpočtu EÚ na rok 2018 sa stanovujú viazané rozpočtové prostriedky vo výške 158,9 miliardy EUR (nárast o 0,6 % v porovnaní s rozpočtom EÚ na rok 2017) a platobné rozpočtové prostriedky vo výške 144,4 miliardy EUR (nárast o 7,4 % v porovnaní s rozpočtom EÚ na rok 2017). Platobné rozpočtové prostriedky sa zvýšili výrazne, pretože sa očakáva, že programy na roky 2014 – 2020 sa po počiatočnej fáze rozbehnú naplno. Rada sa vo svojej pozícii výrazne zameriava na opatrenia na podporu tvorby pracovných miest a rastu, zvyšovanie bezpečnosti a riešenie migrácie. Zároveň ponecháva vo viacročnom finančnom rámci EÚ na roky 2014 – 2020 dostatočné rezervy pre prípad vzniku nepredvídaných potrieb.

Rada pozíciu formálne prijala 4. septembra 2017. Rada je presvedčená, že rozpočet EÚ na rok 2018 by mal byť zameraný predovšetkým na rast, zamestnanosť, bezpečnosť a riešenie otázky migrácie, no zároveň si želá ponechať dostatočný finančný manévrovací priestor na nepredvídané potreby.

Ďalšie kroky

Ak Európsky parlament schváli pozmeňujúce návrhy k pozícii Rady do 26. októbra, začne sa 31. októbra 2017 trojtýždňové zmierovacie obdobie. Cieľom zmierovacieho postupu je dospieť k spoločnej pozícii oboch inštitúcií k budúcoročnému rozpočtu do 20. novembra 2017.