EÚ a Spojené kráľovstvo po referende, ktoré sa konalo 23. júna 2016

Po výsledkoch referenda, ktoré sa konalo 23. júna 2016 v Spojenom kráľovstve, sa bude EÚ zaoberať politickými a praktickými výsledkami Brexitu.

2017

21. marca

Predseda Tusk zvoláva na 29. apríla 2017 Európsku radu o brexite

Európska rada prijme na svojom mimoriadnom zasadnutí v zložení EÚ 27 usmernenia pre rokovania o brexite. „Musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby bol tento proces rozchodu pre EÚ čo najmenej bolestivý,“ povedal predseda Tusk.

Výzva predsedu Tuska je reakciou na oznámenie Londýna, že 29. marca 2017 plánuje uplatniť článok 50.

2016

15. decembra

Rokovací postup

Na neformálnom stretnutí v decembri 2016 sa 27 vedúcich predstaviteľov dohodlo na nasledujúcom postupe pre nadchádzajúce rokovania o Brexite:

  1. Spojené kráľovstvo oznámi Európskej rade svoj úmysel vystúpiť, pričom aktivuje článok 50.
  2. 27 vedúcich predstaviteľov EÚ prijme „usmernenia“ na rokovania vrátane zásad a všeobecných pozícií. Tieto usmernenia budú počas rokovaní podľa potreby aktualizovať.
  3. Na základe odporúčania Komisie povolí Rada pre všeobecné záležitosti začatie rokovaní.
  4. Rada prijme smernice na rokovania o vecnej podstate a o podrobných inštitucionálnych mechanizmoch. Tieto sa môžu počas rokovaní meniť a dopĺňať.
  5. Rada za vyjednávača Únie vymenuje Komisiu, ktorá bude rokovať v mene 27 členských štátov. Komisia vymenovala za hlavného vyjednávača Michela Barniera. Komisia bude počas rokovaní podávať správy vedúcim predstaviteľom a Rade, pričom bude „podrobne a pravidelne informovať“ aj Európsky parlament.
  6. Rada a jej prípravné orgány zabezpečia vedenie rokovaní v súlade s usmerneniami, ktoré poskytla EÚ 27. Bude usmerňovať Komisiu.

„Prijali sme organizačnú štruktúru, pričom Európska rada si zachová politickú kontrolu nad celým procesom a Komisia pozíciu vyjednávača Únie“, uviedol po zasadnutí predseda Tusk.

15. december

Neformálne zasadnutie hláv štátov alebo predsedov vlád 27 členských štátov EÚ

27 vedúcich predstaviteľov, predseda Európskej rady a predseda Komisie vydali vyhlásenie, v ktorom oznámili, že sú pripravení začať rokovania so Spojeným kráľovstvom hneď, ako Spojené kráľovstvo vydá oznámenie podľa článku 50.

„Vítame zámer Spojeného kráľovstva urobiť tak do konca marca 2017, aby sme mohli začať riešiť neistotu, ktorá súvisí s vyhliadkou vystúpenia Spojeného kráľovstva,“ uviedli vo vyhlásení.

Zopakovali tiež svoj záväzok dodržať zásady dohodnuté v júni 2016, vrátane týchto:

  • žiadne rokovania bez oznámenia
  • rovnováha práv a povinností
  • žiadny prístup na európsky jednotný trh bez prijatia štyroch slobôd EÚ

29. novembra

Tusk reaguje na obavy poslancov Spojeného kráľovstva v súvislosti s postavením občanov EÚ a Spojeného kráľovstva

Predseda Donald Tusk reagoval na obavy poslancov Spojeného kráľovstva v súvislosti s postavením občanov EÚ v Spojenom kráľovstve a občanov Spojeného kráľovstva žijúcich a pracujúcich v Európe.

„Vo Vašom liste ste ma vyzvali, aby som túto záležitosť definitívne vyriešil na decembrovom zasadnutí Európskej rady. V skutočnosti by to znamenalo, že rokovania by sa začali už v decembri. EÚ je na to pripravená, ale môže tak urobiť len pod podmienkou, že sa aktivuje článok 50. (...) rozhodnutie o aktivovaní článku 50 však prináleží len Spojenému kráľovstvu, čo plne rešpektujeme.“

„Rovnako ako vy by som chcel zabrániť tomu, aby sa pri rokovaniach občania stali nástrojom vyjednávania. Aby k tomu nedošlo, budeme potrebovať presné a komplexné riešenia, ktoré na rozdiel od milých slov poskytnú občanom skutočné záruky bezpečnosti.“

13. októbra

„Úplný brexit alebo žiaden brexit“, tvrdí Donald Tusk

„Jedinou reálnou alternatívou k úplnému brexitu je žiaden brexit. Aj keď dnes v túto možnosť takmer nikto neverí,“ povedal Donald Tusk, predseda Európskej rady, vo svojom prejave v Centre pre európsku politiku v Bruseli.

Uviedol, že kľúčovým cieľom rokovaní o vystúpení bude chrániť záujmy EÚ a záujmy každej z 27 krajín. Zdôraznil tiež, že prístup na jednotný európsky trh si vyžaduje prijatie štyroch slobôd EÚ: voľný pohyb ľudí, tovaru, kapitálu a služieb.

2. októbra

Ako uviedla britská predsedníčka vlády Theresa Mayová na konferencii v Birminghame 2. októbra 2016, Spojené kráľovstvo začne formálny proces rokovaní o vystúpení do konca marca 2017.

Predseda Donald Tusk vyhlásenie okamžite uvítal. „Toto vyhlásenie je očakávanou informáciou o začiatku rokovaní o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Akonáhle sa aktivuje článok 50, EÚ 27 začne hájiť svoje záujmy,“ informoval na Twitteri.

8. septembra

Donald Tusk, predseda Európskej rady, navštívil Londýn, aby si vymenil názory s britskou predsedníčkou vlády Theresou Mayovou.

„Predsedníčke vlády Mayovej som tlmočil svoje presvedčenie, že bude pre všetkých najlepšie ak začneme rokovať skoro, aby sme znížili a napokon ukončili neistotu,“ uviedol po stretnutí.

29. júna

Neformálne zasadnutie hláv štátov alebo predsedov vlád 27 krajín EÚ

„Sme odhodlaní zostať jednotní a spolupracovať v rámci EÚ s cieľom zvládať výzvy 21. storočia a nachádzať riešenia v záujme našich národov a občanov“, vyhlásilo 27 predstaviteľov v spoločnom vyhlásení vydanom po neformálnom zasadnutí 29. júna. Takisto vyzvali vládu Spojeného kráľovstva, aby čo najskôr oznámila Európskej rade svoj úmysel vystúpiť z EÚ.

27 vedúcich predstaviteľov bude pokračovať v rokovaniach o budúcnosti EÚ na stretnutí v septembri 2016.

28. júna

Európska rada, 28. júna 2016

Európska rada sa sústredila na výsledok referenda v Spojenom kráľovstve. Predseda vlády David Cameron priblížil situáciu v Spojenom kráľovstve po referende. Následne sa uskutočnila prvá výmena názorov.

„Vedúci predstavitelia chápu, že je potrebný určitý čas, aby sa situácia v Spojenom kráľovstve upokojila. Zároveň však očakávajú, že Spojené kráľovstvo oznámi svoje úmysly čo najskôr,“ povedal na tlačovej konferencii po zasadnutí predseda Tusk.

24. júna

Tlačové vyhlásenie predsedu Donalda Tuska o výsledku referenda v Spojenom kráľovstve

„Na tento negatívny scenár sme pripravení. Nebude existovať žiadne právne vákuum,“ povedal predseda Donald Tusk po oficiálnych výsledkoch referenda v Spojenom kráľovstve.

24. júna

Spoločné vyhlásenie vedúcich predstaviteľov EÚ a holandského predsedníctva o výsledku referenda v Spojenom kráľovstve

„Britskí občania slobodne a v rámci demokratického procesu vyjadrili vôľu opustiť Európsku úniu. Toto rozhodnutie nás mrzí, ale rešpektujeme ho,“ uviedli vo svojom spoločnom vyhlásení predseda Tusk, predseda Juncker, predseda Schulz a holandský premiér Rutte.

Dodali, že „v súlade s dohodou na zasadnutí Európskej rady 18. – 19. februára 2016 sa nové riešenie pre Spojené kráľovstvo v Európskej únii teda uplatňovať nezačne a zaniká. Táto otázka sa znovu prerokúvať nebude.“

23. júna

Referendum v Spojenom kráľovstve

23. júna 2016 sa občania Spojeného kráľovstva v hlasovaní vyjadrili za vystúpenie z Európskej únie. Hlasovanie nasledovalo po intenzívnych rokovaniach o podmienkach, ktorými by sa posilnilo osobitné postavenie Spojeného kráľovstva v EÚ.