Prejsť na obsah
Odoberanie e-mailových správ

Pristúpenie k eurozóne

Prehľad

Aby členské štáty mohli pristúpiť k eurozóne, musia spĺňať konvergenčné kritériá

K eurozóne pristúpila ďalšia krajina

Litva pristúpila k eurozóne 1. januára 2015 a stala sa 19.členským štátom eurozóny

Ako pristupuje krajina EÚ k eurozóne

Rozhodnutia o rozšírení eurozóny prijíma Rada po konzultácii s Európskym parlamentom

Konvergenčné kritériá

Prostredníctvom konvergenčných kritérií sa zabezpečuje príprava členského štátu na prijatie eura

Euro používa takmer 337,5 milióna občanov EÚ
Euro používa takmer 337,5 milióna občanov EÚ

Aby členské štáty EÚ mohli pristúpiť k eurozóne, musia spĺňať tzv. konvergenčné kritériá. Ide o hospodárske a zákonné podmienky stanovené v Maastrichtskej zmluve v roku 1992, známe ako „maastrichtské kritériá“. 

Konečné rozhodnutie o pristúpení krajiny EÚ k eurozóne prijíma Rada EÚ na základe návrhu Komisie a po konzultácii s Európskym parlamentom.  

Všetky členské štáty EÚ sa zaviazali, že zavedú euro, s výnimkou Dánska a Spojeného kráľovstva, ktoré majú v zmluvách EÚ tzv. doložky o možnosti neúčasti vynímajúce tieto krajiny zo záväzku prijať euro. Tieto dve krajiny sa však môžu uchádzať o členstvo v eurozóne, ak sa tak rozhodnú.

V súčasnosti zahŕňa eurozóna 19 členských štátov: Rakúsko, Belgicko, Cyprus, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Maltu, Holandsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko a Španielsko.

Kľúčové fakty o eure

  • Euro je v súčasnosti menou v 19 členských štátoch a používa ho takmer 337,5 milióna občanov EÚ.
  • Euro bolo zavedené ako účtovná mena v 11 členských štátoch 1. januára 1999.
  • Eurobankovky a mince boli uvedené do obehu 1. januára 2002.