Aby členské štáty EÚ mohli pristúpiť k eurozóne, musia spĺňať tzv. konvergenčné kritériá. Ide o hospodárske a zákonné podmienky stanovené v Maastrichtskej zmluve v roku 1992, známe ako „maastrichtské kritériá“. 

Konečné rozhodnutie o pristúpení krajiny EÚ k eurozóne prijíma Rada EÚ na základe návrhu Komisie a po konzultácii s Európskym parlamentom.  

Všetky členské štáty EÚ sa zaviazali, že zavedú euro, s výnimkou Dánska a Spojeného kráľovstva, ktoré majú v zmluvách EÚ tzv. doložky o možnosti neúčasti vynímajúce tieto krajiny zo záväzku prijať euro. Tieto dve krajiny sa však môžu uchádzať o členstvo v eurozóne, ak sa tak rozhodnú.

V súčasnosti zahŕňa eurozóna 19 členských štátov: Rakúsko, Belgicko, Cyprus, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Maltu, Holandsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko a Španielsko.

Kľúčové fakty o eure

  • Euro je v súčasnosti menou v 19 členských štátoch a používa ho takmer 337,5 milióna občanov EÚ.
  • Euro bolo zavedené ako účtovná mena v 11 členských štátoch 1. januára 1999.
  • Eurobankovky a mince boli uvedené do obehu 1. januára 2002.