Prejsť na obsah
Odoberanie e-mailových správ

Mobilita pracovnej sily v EÚ za spravodlivých podmienok

Prehľad

Rada sa usiluje o zvýšenie mobility pracovnej sily v Európe za spravodlivých podmienok

Vysielanie pracovníkov

Zreformované pravidlá budú vyslaných pracovníkov lepšie chrániť proti zneužívaniu

Európska platforma proti nelegálnej práci

V rámci nej sa spoja Komisia a vnútroštátne orgány zodpovedné za boj proti nelegálnej práci

Reforma portálu EURES

Zreformovaná európska sieť pracovných miest bude ponúkať lepšie služby pri hľadaní práce a nábore pracovníkov v EÚ

EÚ sa odstraňovaním prekážok usiluje o zvýšenie mobility pracovnej sily v Európe za spravodlivých podmienok.

EÚ podporuje mobilitu tým, že uchádzačom o zamestnanie a zamestnávateľom v Európe pomáha, aby sa našli, nech sú kdekoľvek. Taktiež sa usiluje zabezpečiť, aby mobilní pracovníci EÚ neboli zneužívaní, a pomáhať pri koordinácii boja proti nelegálnej práci.

Mobilita pracovnej sily v EÚ

  • 6,9 miliónov občanov EÚ žije a pracuje v zahraničí v inej krajine EÚ
  • viac ako 1,1 milióna cezhraničnýchpracovníkov, t. j. štátnych príslušníkov EÚ, pracuje v jednej krajine EÚ a býva v inej krajine EÚ

Rozsah pôsobnosti politiky

1. Reforma EURES, Európskej siete verejných služieb zamestnanosti

Cieľom reformy je zvýšiť počet pracovných miest dostupných na internetovom portáli EURES a uľahčiť ich hľadanie. Takisto má zlepšiť pomoc pri hľadaní zamestnania a nábore pracovníkov v celej Európe a zabezpečiť dosiahnutie čo najvyššieho súladu medzi zamestnávateľmi na trhu a uchádzačmi o zamestnanie.

Po dohode s Európskym parlamentom Výbor stálych predstaviteľov 2. decembra 2015 schválil nové pravidlá.

2. Vytvorenie Európskej platformy proti nelegálnej práci

Komisia a vnútroštátne orgány zodpovedné za boj proti nelegálnej práci spolupracujú v rámci novej platformy, ktorá umožňuje výmenu informácií a najlepších postupov. Postupom času sa platforma zameria na podporu odbornej prípravy pre zamestnancov z rôznych krajín a spoločných cezhraničných inšpekcií.

Rozhodnutie o zriadení platformy sa 11. marca 2016 uverejnilo v Úradnom vestníku Európskej únie. Platforma bola oficiálne vytvorená v máji 2016.

3. Lepšie presadzovanie pravidiel EÚ týkajúcich sa vysielania pracovníkov

Účelom smernice o presadzovaní právnych predpisov EÚ o vysielaní pracovníkov je podporiť práva vyslaných pracovníkov, uľahčiť cezhraničné poskytovanie služieb a bojovať proti sociálnemu dampingu. Jej cieľom je tiež zlepšiť uplatňovanie existujúcich pravidiel bez ich zmeny.

Rada prijala uvedenú smernicu 13. mája 2014. Po prijatí smernica nadobudla účinnosť. Členské štáty majú smernicu do 18. júna 2016 transponovať do svojich vnútroštátnych právnych predpisov.