Ponuky na sídlo Európskej agentúry pre lieky (EMA)

Rada EÚ

Európska agentúra pre lieky (EMA) zodpovedá za vedecké hodnotenie liekov, dohľad nad nimi a monitorovanie ich bezpečnosti v EÚ. EMA má kľúčový význam z hľadiska fungovania jednotného trhu s liekmi v EÚ.

Táto agentúra sa v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z EÚ bude musieť premiestniť. Záujem o to, aby v nich sídlila Európska agentúra pre lieky (EMA), prejavilo 19 štátov. K 1. augustu 2017 sa za sídlo EMA navrhujú tieto mestá:

 • Amsterdam
 • Atény
 • Barcelona
 • Bonn
 • Bratislava
 • Brusel
 • Bukurešť
 • Kodaň
 • Dublin
 • Helsinki
 • Lille
 • Malta
 • Miláno
 • Porto
 • Sofia
 • Štokholm
 • Viedeň
 • Varšava
 • Záhreb

Amsterdam (Holandsko)

Atény (Grécko)

Barcelona (Španielsko)

Bonn (Nemecko)

Bratislava (Slovensko)

Brusel (Belgicko)

Bukurešť (Rumunsko)

Kodaň (Dánsko)

Dublin (Írsko)

Helsinki (Fínsko)

Lille (Francúzsko)

Malta

Miláno (Taliansko)

Porto (Portugalsko)

Sofia (Bulharsko)

Štokholm (Švédsko)

Viedeň (Rakúsko)

Varšava (Poľsko)

Záhreb (Chorvátsko)