Reštriktívne opatrenia EÚ v súvislosti s krízou na Ukrajine

Chronologický prehľad – reštriktívne opatrenia EÚ

14. 9. 2017

Predĺženie sankcií EÚ za konanie namierené proti územnej celistvosti Ukrajiny

4. 8. 2017

EÚ doplnila na sankčný zoznam 3 osoby a tri subjekty

28. 6. 2017

Predĺženie hospodárskych sankcií

19. 6. 2017

Predĺženie sankcií v reakcii na protiprávnu anexiu Krymu a Sevastopola

13. 3. 2017

Predĺženie sankcií EÚ za konanie namierené proti územnej celistvosti Ukrajiny

EÚ od marca 2014 postupne zavádza reštriktívne opatrenia proti Rusku. Tieto opatrenia boli prijaté v reakcii na protiprávnu anexiu Krymu a úmyselnú destabilizáciu Ukrajiny.

EÚ ukladá rôzne druhy reštriktívnych opatrení:

 • diplomatické opatrenia
 • individuálne reštriktívne opatrenia (zmrazenie aktív a cestovné obmedzenia)
 • reštriktívne opatrenia v oblasti hospodárskych vzťahov s Krymom a Sevastopolom
 • hospodárske sankcie
 • obmedzenia týkajúce sa hospodárskej spolupráce

Nižšie nájdete viac informácií o jednotlivých druhoch reštriktívnych opatrení.

Diplomatické opatrenia

V roku 2014 bol zrušený samit EÚ – Rusko a členské štáty EÚ prijali rozhodnutie, že nebudú organizovať pravidelné dvojstranné samity s Ruskom. Dvojstranné rozhovory s Ruskom o vízových záležitostiach, ako aj o novej dohode medzi EÚ a Ruskom boli pozastavené.

Namiesto samitu G8 v Soči sa 4. – 5. júna 2014 konalo v Bruselistretnutie G7. Odvtedy stretnutia pokračujú v rámci procesu G7.

Krajiny EÚ podporili aj pozastavenie rokovaní o pristúpení Ruska k Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a k Medzinárodnej agentúre pre energiu (IEA).

Jednotlivé reštriktívne opatrenia

Zmrazenie aktív a cestovné obmedzenia

Na 149 osôb a 38 subjektov sa vzťahuje zmrazenie aktív a zákaz cestovania z dôvodu ich konania, ktoré narúša územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

Tieto opatrenia sa zaviedli v marci 2014. Ich platnosť sa naposledy predĺžila v septembri 2017, a to do 15. marca 2018.

Sprenevera ukrajinských štátnych finančných prostriedkov

Rada v marci 2014 rozhodla o zmrazení aktív jednotlivcov zodpovedných za spreneveru ukrajinských štátnych finančných prostriedkov. Platnosť týchto opatrení sa naposledy predĺžila v máji 2017, a to do 6. marca 2018.

Reštriktívne opatrenia v oblasti hospodárskych vzťahov s Krymom a Sevastopolom

Rada prijala reštriktívne opatrenia, ktoré sú reakciou na protiprávnu anexiu Krymu a Sevastopola zo strany Ruskej federácie.

Tieto opatrenia sa uplatňujú na fyzické a právnické osoby z EÚ. Obmedzujú sa na územie Krymu a Sevastopola.

Tieto opatrenia zahŕňajú:

 • zákaz dovozu tovaru z Krymu a Sevastopola
 • obmedzenia týkajúce sa obchodu a investícií spojených s určitými hospodárskymi odvetviami a s projektmi v oblasti infraštruktúry
 • zákaz poskytovať služby v oblasti cestovného ruchu na Kryme alebo v Sevastopole
 • zákaz vývozu určitého tovaru a technológií

Rada 19. júna 2017 predĺžila tieto opatrenia do 23. júna 2018.

Hospodárske sankcie zamerané na obchod s Ruskom v konkrétnych hospodárskych odvetviach

V júli a septembri 2014 zaviedla EÚ hospodárske sankcie zamerané na obchod s Ruskom v konkrétnych hospodárskych odvetviach.

marci 2015 sa lídri EÚ rozhodli zosúladiť existujúci sankčný režim s úplným vykonávaním dohôd z Minska, ktoré bolo naplánované na koniec decembra 2015. Keďže sa tak nestalo, Rada predĺžila hospodárske sankcie do 31. júla 2016.

Hospodárske sankcie sa postupne predlžovali o 6 mesiacov 1. júla 2016, 19. decembra 2016 a 28. júna 2017, zakaždým po posúdení vykonávania dohôd z Minska. Hospodárske sankcie sú v súčasnosti predĺžené do 31. januára 2018.

Na základe týchto reštriktívnych opatrení sa:

 • obmedzuje prístup na primárne a sekundárne kapitálové trhy EÚ pre určité ruské banky a spoločnosti
 • ukladá zákaz vývozu a dovozu v oblasti obchodu so zbraňami
 • ustanovuje zákaz vývozu položiek s dvojakým použitím na vojenské účely alebo pre vojenských koncových užívateľov v Rusku
 • obmedzuje prístup Ruska k určitým citlivým technológiám a službám, ktoré sa môžu použiť na ťažbu a prieskum ropy

Opatrenia v oblasti hospodárskej spolupráce

Lídri EÚ zaviedli v júli 2014 reštriktívne opatrenia v oblasti hospodárskej spolupráce:

 • EIB bola požiadaná, aby pozastavila podpísanie nových finančných operácií v Ruskej federácii
 • členské štáty EÚ sa dohodli na koordinácii svojich pozícií v rámci Rady riaditeľov Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR) takisto s cieľom pozastaviť financovanie nových operácií
 • prehodnotilo sa vykonávanie dvojstranných a regionálnych programov spolupráce EÚ s Ruskom a niektoré programy sa pozastavili