Mobilita mladých pracovníkov

Európska rada sa v júni 2013 dohodla, že zvýši úsilie o podporu mobility mladých uchádzačov o zamestnanie v celej EÚ. Rozhodla, že posilní iniciatívy, ako je „Tvoje prvé pracovné miesto EURES“, program profesijnej mobility, aby pomohla mladým Európanom nájsť si prácu v iných krajinách EÚ.

Sieť EURES

Portál EURES poskytuje v súčasnosti prístup k viac ako 1,4 miliónu pracovných miest, 300 000 pracovných životopisov a takmer 9 000 registrovaných zamestnávateľov z celej EÚ.

Členské štáty boli vyzvané, aby časť svojich pridelených rozpočtových prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu použili na podporu programov cezhraničnej mobility.

Ďalším nástrojom na podporu programov dobrovoľnej mobility pracovnej sily medzi mladými Európanmi je program Európskej únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie.

Podporuje krajiny EÚ v ich úsilí tvoriť a realizovať zamestnanecké a sociálne reformy.