Kontakty pre tlač

Tlačové oddelenie

Ústredný sekretariátTel.: +32 22816319
Fax: +32 22818026
press.office@consilium.europa.eu
Tlačové centrumTel.: +32 22819000
Fax: +32 22818541
press.centre@consilium.europa.eu
press.accreditation@consilium.europa.eu

 

Predseda Európskej rady

Preben Aamann - hovorca
Tel. +32 22812060 mobil +32 476850543
press.president@consilium.europa.eu
@PrebenEUspox (Twitter)

Jüri Laas - tlačový atašé
Európska rada, samity EÚ s tretími krajinami
Tel.: +32 22815523 mobil: +32 470957561
juri.laas@consilium.europa.eu

Carla Valtorta - podpora a koordinácia pre predsedu
Tel.: +32 22815150
press.president@consilium.europa.eu

Vzťahy s médiami a tlačoví atašé

Guy Milton vedúci oddelenia vzťahov s médiami
Tel.: +32 22818519
mobil: +32 477670660

guy.milton@consilium.europa.eu 

Mirela Cioroiu (sekretariát) 
Tel.: +32 22813626
mirela.cioroiu@consilium.europa.eu

Jüri LaasEurópska rada, samity EÚ s tretími krajinami
Tel.: +32 22815523 mobil: +32 470957561
juri.laas@consilium.europa.eu
Alain Taverritidigitálne a sociálne médiá
Tel.: +32 22813684 mobil: +32 475635962
alain.taverriti@consilium.europa.eu
François Headhospodárske a finančné záležitosti, Euroskupina, obchod
Tel.: +32 22816083 mobil: +32 475953807
francois.head@consilium.europa.eu
Virginie Battuzahraničné veci, otázky týkajúce sa bezpečnosti a obrany, rozvoj
Tel.: +32 22815316 mobil: +32 470182405
virginie.battu@consilium.europa.eu
Veronica Huertas Cerdeira
vnútorné veci, koordinácia boja proti terorizmu
Tel.: +32 (0)2 281 45 48 mobil +32 (0)470 88 21 99
veronica.huertas-cerdeira@consilium.europa.eu
Ester Arauzo Azofra„Brexit“, životné prostredie a zmena klímy, plánovanie a koordinácia
Tel.: +32 (0)2 281 53 61 mobil +32 (0)473 63 07 23
ester.arauzo-azofra@consilium.europa.eu
Jérôme Unterhuberrozpočet, všeobecné záležitosti (súdržnosť, inštitucionálne otázky, administratíva), zdravie a spotrebiteľské záležitosti
Tel.: +32 22815394 mobil +32 473923628
jerome.unterhuber@consilium.europa.eu
Romain Sadetspravodlivosť, inštitucionálna komunikácia
Tel.: +32 22818914 mobil: +32 473865437
romain.sadet@consilium.europa.eu
Víctor Flaviánkonkurencieschopnosť (vnútorný trh, priemysel, výskum a kozmický priestor)
Tel.: +32 22816715 mobil: +32 473640390
victor.flavian@consilium.europa.eu
Daniela Maria Lenzu poľnohospodárstvo a rybárstvo
Tel.: +32 22812146 mobil: +32 470880402
maria-daniela.lenzu@consilium.europa.eu
Päivikki Ala-Honkolatelekomunikácie a doprava
Tel.: +32 22818648 mobil: +32 479955086
paivikki.ala-honkola@consilium.europa.eu
Evi Liaskouzamestnanosť, sociálna politika, rozširovanie a EHP/EZVO
Tel.: +32 22815272 mobil: +32 470960477
evi.liaskou@consilium.europa.eu
Helena Gomesenergetika, vzdelávanie, mládež, kultúra a šport
Tel.: +32 22817040 mobil: +32 479955079
helena.gomes@consilium.europa.eu

Mediálne zabezpečenie

Erik Schultz-Nielsenvedúci oddelenia mediálneho zabezpečenia
Tel.: +32 22817372 mobil: +32 473879437
erik.schultz-nielsen@consilium.europa.eu
Vito Maltese tlačové centrum a internetové vysielanie
Tel.: +32 (0)2 281 84 35 mobil: +32 (0)475 36 02 95
vito.maltese@consilium.europa.eu
Romain Sadetvedúci tímu – mediálna politika, plánovanie a tlačové centrum
Tel.: +32 22818914 mobil: +32 473865437
romain.sadet@consilium.europa.eu
Philippe CrapanzanoNewsdesk
Tel.: +32 22813790 mobil: +32 478500442
philippe.crapanzano@consilium.europa.eu

Audiovizuálny sektor

Isabelle Brusselmansporadkyňa, vedúca sektora
Tel.: +32 22815713 mobil: +32 475753406 
isabelle.brusselmans@consilium.europa.eu
Andrea Desormeauxprodukcia
Tel.: +32 22816716 mobil: +32 477973552
andrea.desormeaux@consilium.europa.eu
Svetla Bobevakoordinácia verejných zasadnutí Rady, internetové vysielanie
Tel.: +32 22816092
svetla.bobeva@consilium.europa.eu
Audiovizuálna technikaplanning.audiovisuel@consilium.europa.eu
Fotografieplanning.photo@consilium.europa.eu

Predseda Euroskupiny

Michel Reijns - hovorca
Tel.: +31 652820938
m.reijns@minfin.nl
@MichelReijns
(Twitter)