Kontakty pre tlač

Tlačové oddelenie

Ústredný sekretariátTel.: +32 22816319
Fax: +32 22818026
press.office@consilium.europa.eu
Tlačové centrumTel.: +32 22819000
Fax: +32 22818541
press.centre@consilium.europa.eu

 

Predseda Európskej rady

Preben Aamann – hovorca
Tel.: +32 22812060 mobil: +32 476850543
press.president@consilium.europa.eu
@PrebenEUspox (Twitter)

Ester Arauzo Azofra - tlačová atašé
Európska rada, „brexit“, samity EÚ s tretími krajinami
Tel.: +32 22815361 mobil: +32 473630723
ester.arauzo-azofra@consilium.europa.eu

Carla Valtortapodpora a koordinácia pre predsedu
Tel.: +32 22815150
press.president@consilium.europa.eu

Vzťahy s médiami a tlačoví atašé

Guy Milton vedúci oddelenia vzťahov s médiami
Tel.: +32 22818519
mobil: +32 477670660

guy.milton@consilium.europa.eu 

Mirela Cioroiu (sekretariát) 
Tel.: +32 22813626
mirela.cioroiu@consilium.europa.eu

Ester Arauzo AzofraEurópska rada, „brexit“, samity EÚ s tretími krajinami
Tel.: +32 22815361 mobil: +32 473630723
ester.arauzo-azofra@consilium.europa.eu
Alain Taverritidigitálne a sociálne médiá, samity EÚ
Tel.: +32 22813684 mobil: +32 475635962
alain.taverriti@consilium.europa.eu
François Headhospodárske a finančné záležitosti
Tel.: +32 22816083 mobil: +32 475953807
francois.head@consilium.europa.eu
Virginie Battuzahraničné veci, otázky týkajúce sa bezpečnosti a obrany
Tel.: +32 22815316 mobil: +32 470182405
virginie.battu@consilium.europa.eu
Maria TomasikEuroskupina, obchod, rozvoj
Tel.: +32 22812463 mobil: +32 470882383
maria.tomasik@consilium.europa.eu
Veronica Huertas Cerdeira
vnútorné veci, koordinácia boja proti terorizmu
Tel.: +32 22814548 mobil: +32 470882199
veronica.huertas-cerdeira@consilium.europa.eu
Ana Crespo Parrondo životné prostredie a zmena klímy
Tel.: +32 22815612 mobil: +32 470884374
ana.crespoparrondo@consilium.europa.eu
Romain Sadetspravodlivosť, inštitucionálna komunikácia
Tel.: +32 22818914 mobil: +32 473865437
romain.sadet@consilium.europa.eu
Víctor Flaviánkonkurencieschopnosť (vnútorný trh, priemysel, výskum a kozmický priestor)
Tel.: +32 22816715 mobil: +32 473640390
victor.flavian@consilium.europa.eu
Daniela Maria Lenzu poľnohospodárstvo a rybárstvo
Tel.: +32 22812146 mobil: +32 470880402
maria-daniela.lenzu@consilium.europa.eu
Päivikki Ala-Honkolatelekomunikácie a doprava; (dočasne) všeobecné záležitosti (súdržnosť, inštitucionálne otázky, administratíva)
Tel.: +32 22818648 mobil: +32 479955086
paivikki.ala-honkola@consilium.europa.eu
Evi Liaskouzamestnanosť, sociálna politika, rozširovanie a EHP/EZVO; zdravie a spotrebiteľské záležitosti; (dočasne) rozpočet
Tel.: +32 22815272 mobil: +32 470960477
evi.liaskou@consilium.europa.eu
Helena Gomesenergetika, vzdelávanie, mládež, kultúra a šport
Tel.: +32 22817040 mobil: +32 479955079
helena.gomes@consilium.europa.eu

Mediálne zabezpečenie

Erik Schultz-Nielsenvedúci oddelenia mediálneho zabezpečenia
Tel.: +32 22817372 mobil: +32 473879437
erik.schultz-nielsen@consilium.europa.eu
Vito Maltese tlačové centrum a internetové vysielanie
Tel.: +32 22818435 mobil: +32 475360295
vito.maltese@consilium.europa.eu
Romain Sadetvedúci tímu – mediálna politika, plánovanie a tlačové centrum
Tel.: +32 22818914 mobil: +32 473865437
romain.sadet@consilium.europa.eu
Philippe CrapanzanoNewsdesk
Tel.: +32 22813790 mobil: +32 478500442
philippe.crapanzano@consilium.europa.eu

Audiovizuálny sektor

Isabelle Brusselmans poradkyňa, vedúca sektora
Tel.: +32 22815713 mobil: +32 475753406 
isabelle.brusselmans@consilium.europa.eu
Andrea Desormeauxprodukcia
Tel.: +32 22816716 mobil: +32 477973552
andrea.desormeaux@consilium.europa.eu
Svetla Bobevakoordinácia verejných zasadnutí Rady, internetové vysielanie
Tel.: +32 22816092
svetla.bobeva@consilium.europa.eu
Audiovizuálna technikaplanning.audiovisuel@consilium.europa.eu
Fotografieplanning.photo@consilium.europa.eu

Predseda Euroskupiny

Michel Reijns – hovorca
Tel.: +31 652820938
m.reijns@minfin.nl
@MichelReijns
(Twitter)