Tlacové centrum

generálny sekretariát

Kde sa nachádzame

Brusel

budova Justus Lipsius
Rue de la Loi/Wetstraat 175

Luxemburg

konferencné centrum Kirchberg
Rue Fort Thüngen 2

Hlavné tlacové centrum Rady sa nachádza v jej hlavnom sídle v Bruseli. Je dejiskom brífingov a tlacových konferencií a poskytuje pracovné vybavenie pre žurnalistov.

Ked Rada zasadá v Luxemburgu (v apríli, júni a októbri), je tam k dispozícii podobné tlacové vybavenie.

Otváracie hodiny 

pondelok až piatok od 7.30 hod. do 18.00 hod.

Pocas dní konania zasadnutí Rady je tlacové centrum otvorené aspon 2 hodiny po skoncení záverecnej tlacovej konferencie. Otváracie hodiny centra sa predlžujú aj pocas zasadnutí Európskej rady a medzinárodných samitov.

Tlacový bar je otvorený pocas zasadnutí Rady, samitov a tlacových brífingov.

Akreditácia

Na vstup do budov Rady a na využívanie poskytovaných zariadení potrebujú novinári akreditáciu.

Prístup

Tlacové centrum je otvorené pre akreditovaných žurnalistov.

Prístup do tlacového centra majú delegácie clenských štátov a kandidátskych krajín. Okrem nich môžu prístup za urcitých podmienok v závislosti od podujatia získat aj iní odborníci, diplomati a návštevníci.

Vybavenie

Žurnalisti môžu využívat:

  • televízne a rozhlasové štúdiá
  • strihacie kabínky
  • pracovné stoly so širokopásmovým internetom
  • internetové pripojenie WiFi
  • telefonické a ISDN pripojenie
  • fotokopírky
  • uzavretý televízny okruh
  • úložné skrinky

Na zasadnutiach Európskej rady sa poskytuje dalšie vybavenie, pricom je k dispozícii viac ako 1 000 pracovných stolov.