Prejsť na obsah
Odoberanie e-mailových správ
  • 22. 6. 2015
  • 19:00
  • Vyhlásenia a vyjadrenia
  • 494/15
  • Hospodárstvo a financie
  • Eurozóna

Toto zasadnutie som zvolal, lebo času je málo, a to nielen pre Grécko, ale pre nás všetkých. Zostáva nám len týždeň do uplynutia platnosti súčasného gréckeho programu. A to znamená, že stratégia „počkáme a uvidíme“ sa musí skončiť.

Je mojou povinnosťou zabezpečiť, aby sme pre vyriešenie tohto problému urobili všetko, čo môžeme. Ale takisto je mojou povinnosťou zabezpečiť, aby sme rešpektovali všetkých daňových poplatníkov vo všetkých krajinách. Keby neboli niesli bremeno úsporných opatrení, neboli by schopní pomáhať dnes Grécku. Tiež je to dôvod, prečo by sa všetky strany rokovaní mali navzájom rešpektovať. Som absolútne presvedčený, že vzájomné obviňovanie nikam nevedie.

Chcem, aby sa dnes všetky karty vyložili na stôl. To neznamená, že chcem rokovať o technických detailoch, ale znamená to, že že chcem ukončiť politické hazardovanie. Môžem povedať, že odkedy som zvolal toto neformálne zasadnutie, došlo k určitému sľubnému vývoju vrátane dnešných rozhovorov a stretnutí. A najnovšie grécke návrhy sú prvými reálnymi návrhmi za mnoho týždňov, hoci ich ešte samozrejme musia posúdiť inštitúcie a musia sa ďalej rozpracovať.

Ale najdôležitejšie je, že lídri v plnej miere berú na seba zodpovednosť za to, aby v rámci politického procesu zabránili najhoršiemu možnému scenáru, ktorým je nekontrolovateľný, chaotický Grexident – odchod Grécka z eurozóny. Ďakujem.