Vyjadrenie predsedu Donalda Tuska o výsledku dohodnutom na samite eurozóny zo 7. júla 2015 venovanému Grécku

samit eurozóny
  • 7. 7. 2015
  • 23:15
  • Vyhlásenia a vyjadrenia
  • 562/15
  • Eurozóna
  • Hospodárstvo a financie
7. 7. 2015
Kontakty pre tlač

Preben Aamann
Hovorca predsedu Európskej rady
+32 22815150
+32 476850543

Prečítam vyhlásenie, na ktorom sa vedúci predstavitelia dohodli dnes večer na samite eurozóny:

1. Dnes večer sme sa zišli, aby sme prediskutovali vážnu situáciu v Grécku. Konštatovali sme, že orgány eurozóny sú pripravené vykonať všetko, čo je potrebné, na zabezpečenie finančnej stability eurozóny ako celku.

2. Premiér Tsipras sa v nadväznosti na grécke referendum zaviazal predložiť novú žiadosť o program v rámci stanovenom Zmluvou o založení EMS, a to v rámci prísnej podmienenosti politík.

3. Dohodli sme sa, že urýchlene preskúmame, či je možné vytvoriť základ na dosiahnutie dohody, v rámci ktorej sa budú rešpektovať existujúce záväzky a naše spoločné pravidlá.

4. Najneskôr vo štvrtok 9. júla predloží grécka vláda našim trom inštitúciám na posúdenie svoje podrobné návrhy na komplexný a konkrétny reformný program, ktorý sa predloží Euroskupine.

5. Hlavy štátov alebo predsedovia vlád sa stretnú v nedeľu 12. júla. 

***

Dovoľte mi ešte niekoľko slov z mojej strany. Všetky strany zúčastňujúce sa rokovaní sú spolu zodpovedné za súčasné status quo. Práve preto som dnes vyzval všetkých vedúcich predstaviteľov, aby sa pokúsili nájsť konsenzus, ktorý bude našim spoločným úspechom – bez porazených či víťazov. Ak sa tak nestane, bude to znamenať koniec rokovaní so všetkými možnými dôsledkami vrátane najhoršieho možného scenára, keď prehráme všetci. Ak sa nedohodneme, môže to viesť k bankrotu Grécka a platobnej neschopnosti jeho bankového systému. Nepochybne tým najviac utrpí grécky ľud. Som si však istý, že to v geopolitickom zmysle ovplyvní celú Európu. Ak má niekto opačné ilúzie, jeho myslenie je naivné.

Čírym faktom je, že na dosiahnutie konečnej dohody máme len päť dní. Doteraz som sa snažil o lehotách nehovoriť. Dnes večer však musím nahlas a jasne povedať, že posledná lehota sa skončí tento týždeň. Za krízu môžeme všetci a všetci sme zodpovední za jej riešenie.