Prejsť na obsah
Odoberanie e-mailových správ
 • 23. 9. 2015
 • 01:30
 • Vyhlásenia a vyjadrenia
 • 673/15
 • Zahraničné veci a medzinárodné vzťahy
 • Vnútorné veci
 • Spravodlivosť

Zišli sme sa dnes večer, aby sme riešili bezprecedentnú migračnú a utečeneckú krízu, ktorej čelíme. Rozhodli sme o viacerých bezprostredných prioritách a podrobne sme rokovali o tom, ako dosiahnuť dlhodobo udržateľné riešenia. Všetci sme uznali, že neexistujú jednoduché riešenia a že túto výzvu zvládneme, len ak budeme spolupracovať v duchu solidarity a zodpovednosti. Dovtedy musíme všetci dodržiavať, uplatňovať a vykonávať naše existujúce pravidlá vrátane dublinského nariadenia a schengenského acquis

Žiadame inštitúcie EÚ a naše vlády, aby urýchlene začali pracovať na prioritných opatreniach, ktoré navrhla Komisia. Chceme dospieť k operačným rozhodnutiam o najnaliehavejších otázkach pred októbrovým zasadnutím Európskej rady, a to na základe týchto usmernení: 

 • reagovať na naliehavé potreby utečencov v regióne poskytnutím pomoci vysokému komisárovi Organizácie Spojených národov pre utečencov, Svetovému potravinovému programu a iným agentúram najmenej vo výške ďalšej 1 miliardy EUR,
 • poskytnúť pomoc Libanonu, Jordánsku, Turecku a ostatným krajinám pri riešení sýrskej utečeneckej krízy, a to aj prostredníctvom významného navýšenia Regionálneho trustového fondu EÚ, ktorý vznikol v reakcii na sýrsku krízu ("fond Madad“),
 • posilniť dialóg s Tureckom na všetkých úrovniach vrátane nadchádzajúcej návštevy tureckého prezidenta (5. októbra) s cieľom posilniť našu spoluprácu v oblasti obmedzenia a riadenia migračných tokov,
 • pomáhať krajinám západného Balkánu pri riadení tokov utečencov aj prostredníctvom predvstupových nástrojov a zároveň zabezpečiť rýchlu a riadnu prípravu konferencie o západobalkánskej trase (8. októbra),
 • navýšiť financovanie Núdzového trustového fondu pre stabilitu a riešenie základných príčin neregulárnej migrácie a vysídľovania osôb v Afrike prostredníctvom dodatočných príspevkov členských štátov a zabezpečiť optimálnu prípravu samitu vo Vallette (11. - 12. novembra) s cieľom dosiahnuť čo najväčší pokrok,
 • riešiť dramatickú situáciu na našich vonkajších hraniciach a posilniť kontroly na týchto hraniciach, a to aj prostredníctvom dodatočných zdrojov pre Frontex, EASO a Europol, ako aj prostredníctvom personálu a vybavenia zo strany členských štátov,
 • vyhovieť žiadostiam členských štátov prvej línie o pomoc zo strany inštitúcií, agentúr a ostatných členských štátov, aby sa zabezpečila identifikácia, registrácia a odber odtlačkov prstov migrantov (hotspots - krízové vstupné centrá) a zároveň aby sa najneskôr do novembra 2015 zabezpečilo premiestnenie a návrat,
 • navýšiť financovanie núdzového fondu pre azyl, integráciu a migráciu a nástroja pre hranice v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť.

Pokiaľ ide o Sýriu, vyzývame na obnovenie medzinárodného úsilia pod vedením OSN zameraného na ukončenie vojny, ktorá spôsobila toľké utrpenie a donútila asi 12 miliónov ľudí opustiť svoje domovy; EÚ sa zaväzuje, že v uvedenom kontexte, ako aj v súvislosti s formovaním vlády národnej jednoty v Líbyi prispeje svojím podielom. 

Usmernenia, na ktorých sme sa dnes dohodli, sa musia doplniť transpozíciou a vykonávaním pravidiel spoločného azylového systému zo strany členských štátov. V tejto súvislosti je dôležité vytvoriť podmienky, aby sa všetky členské štáty mohli plne zúčastňovať na dublinskom systéme. 

Vyzývame inštitúcie, agentúry a členské štáty, aby urýchlili svoju prácu zameranú na všetky aspekty migračnej krízy. Komisia predloží návrhy na uvoľnenie prostriedkov z rozpočtu EÚ na podporu týchto usmernení. Členské štáty ich doplnia svojimi príspevkami. 

K problému migrácie sa vrátime na októbrovom zasadnutí Európskej rady.