Závery Rady o európskej diplomacii v oblasti klímy po konferencii COP21

Rada EÚ
  • 15. 2. 2016
  • 11:10
  • Tlačová správa
  • 59/16
  • Zahraničné veci a medzinárodné vzťahy
  • Životné prostredie
15. 2. 2016
Kontakty pre tlač

Virginie Battu
Zamestnankyňa tlačového oddelenia
+32 22815316
+32 470182405

  1. Rada, pripomínajúc svoje závery z júla 2015, v ktorých vyzvala vysokú predstaviteľku a Komisiu, aby začiatkom roka 2016 podali správu o výsledkoch konferencie COP21 a o ich dôsledkoch pre diplomaciu v oblasti klímy, prijala tieto závery.
  2. Rada víta parížsku dohodu o zmene klímy ako medzník v boji proti zmene klímy i pre multilateralizmus. Parížska dohoda predstavuje ambicióznu, vyváženú, spravodlivú a právne záväznú dohodu. Prijatie tejto dohody a skutočnosť, že na záver konferencie COP21 oznámilo plánované vnútroštátne stanovené príspevky (INDC) až 187 zmluvných strán, znamenali rozhodujúci obrat smerom ku komplexným a kolektívnym opatreniam na celosvetovej úrovni a od momentu, keď sa začnú uplatňovať, definitívne a nezvratne urýchlia prechod na klimaticky neutrálne globálne hospodárstvo odolné voči zmene klímy.
  3. Rada blahoželá stranám dohovoru, Organizácii Spojených národov a peruánskemu a francúzskemu predsedníctvu COP za ich neúnavné úsilie a úspešnú prácu, ktoré viedli k dosiahnutiu parížskej dohody, a vyjadruje podporu nadchádzajúcemu marockému predsedníctvu COP22.