Pozývací list predsedu Donalda Tuska adresovaný členom Európskej rady

Európska rada
  • 17. 2. 2016
  • Tlačová správa
  • 70/16
  • Vnútorné veci
  • Zahraničné veci a medzinárodné vzťahy
  • Inštitucionálne záležitosti
  • Hospodárstvo a financie
17. 2. 2016
Kontakty pre tlač

Preben Aamann
Hovorca predsedu Európskej rady
+32 22815150
+32 476850543

Zajtra sa stretneme na zasadnutí Európskej rady. Bude to rozhodujúci moment pre jednotu našej Únie a pre budúcnosť vzťahov Spojeného kráľovstva v rámci Európy.

Po konzultáciách, ktoré som viedol v posledných hodinách, musím úprimne konštatovať: stále nie je záruka, že dosiahneme dohodu. Máme odlišný názor na niektoré politické otázky a som si plne vedomý toho, že ich bude ťažké prekonať. Preto Vás vyzývam, aby ste boli aj naďalej konštruktívni.

Rokovania sú vo veľmi pokročilom štádiu a musíme využiť súčasnú dynamiku. Nebude lepší čas na dosiahnutie kompromisu. Je to naša jednota, ktorá nám dáva silu, a my ju nesmieme stratiť. Bola by to porážka pre Spojené kráľovstvo aj Európsku úniu, ale geopolitické víťazstvo pre tých, ktorí sa snažia nás rozdeliť.

Budeme pracovať na základe návrhu, ktorý som predložil 2. februára, s technickými a právnymi objasneniami, ktoré vypracovali naši šerpovia a ktoré sa rozošlú dnes. Ale všetky politické otázky zostanú otvorené na zajtra. Cieľ bol jasný od začiatku: dosiahnuť právne záväznú a nezvratnú dohodu, ktorou sa riešia obavy Spojeného kráľovstva a ktorá by bola pre všetkých prijateľná. Zároveň neoslabíme naše základné hodnoty. Mojím cieľom je dosiahnuť tento týždeň dohodu.

Pokiaľ ide o štruktúru: po tradičnej výmene názorov s predsedom Európskeho parlamentu a spoločnom fotografovaní sa budeme venovať otázke Spojeného kráľovstva na našom prvom pracovnom zasadnutí v štvrtok popoludní. Bude to príležitosť pre všetkých členov, aby vyjadrili svoje stanoviská a vyslovili svoje obavy. Vzhľadom na to, že hovoríme o právne záväznej dohode, budeme potrebovať čas na posúdenie všetkých potrebných zmien počas noci a vrátime sa k tejto otázke v piatok ráno.

Počas večere budeme diskutovať o najnovšom vývoji v oblasti migrácie. V decembri sme sa dohodli na niekoľkých prioritách, ktoré je potrebné urýchlene riešiť. Z podrobných správ vypracovaných holandským predsedníctvom a Komisiou vyplýva, že stratégia, ktorú sme vytvorili, začína prinášať výsledky, ale doteraz dosiahnutý pokrok je nedostatočný. Chcem, aby sme naďalej vyvíjali tlak na všetky prvky celkovej stratégie. Na záver rokovania by sme mali schváliť závery. Keďže akčný plán EÚ – Turecko zohráva kľúčovú úlohu v našej stratégii, ešte pred zasadnutím sa stretnem s premiérom Davutogluom, aby sme posúdili pokrok a rokovali o urýchlení dohody s cieľom dosiahnuť podstatné a udržateľné zníženie počtu nelegálnych vstupov z Turecka do EÚ.

V piatok ráno sa stretneme na neformálnom zasadnutí, kde budeme diskutovať o Spojenom kráľovstve. Na túto diskusiu sa k nám pripojí aj predseda Európskeho parlamentu. O presnom harmonograme sa však ešte nerozhodlo, keďže sa budeme možno musieť stretnúť na bilaterálne konzultácie. Keď bude konečné znenie hotové, budeme pokračovať v plenárnej schôdzi s cieľom formálne ho prijať.

Neskôr sa budeme zaoberať situáciou v Sýrii a Líbyi a prijmeme zostávajúce závery. Nakoniec schválime odporúčania pre eurozónu v rámci prepracovaného európskeho semestra. Teším sa na zajtrajšie stretnutie s Vami v Bruseli.