Vyjadrenie predsedu Donalda Tuska po prvej časti zasadnutia Európskej rady

Európska rada
  • 18. 2. 2016
  • Vyhlásenia a vyjadrenia
  • 74/16
  • Vnútorné veci
  • Zahraničné veci a medzinárodné vzťahy
  • Inštitucionálne záležitosti
18. 2. 2016
Kontakty pre tlač

Preben Aamann
Hovorca predsedu Európskej rady
+32 22815150
+32 476850543

Dobrý večer. Na úvod Európskej rady sme vyjadrili solidaritu s Tureckom a odsúdili sme teroristický útok v Ankare, ktorý zabránil predsedovi vlády Davutogluovi, aby pricestoval do Bruselu.

Začal by som migráciou, v súvislosti s ktorou sme prijali závery. Zhodli sme sa, že náš akčný plán s Tureckom zostáva naďalej prioritou, a musíme urobiť všetko pre to, aby sme uspeli. Toto je dôvod, prečo máme v úmysle zorganizovať na začiatku marca osobitné stretnutie s Tureckom.

V tomto kritickom momente však boli rovnako dôležité naše rokovania o migračnej kríze. Táto diskusia nás len utvrdila v tom, že sme odhodlaní o migrácii dosiahnuť európsky konsenzus.

Aby sme k nemu dospeli, ako prvé sa musíme vyhnúť škriepkam medzi plánmi A, B a C. Nedáva to žiadny zmysel, pretože sa tým Európska únia len rozdeľuje. Namiesto toho musíme nájsť syntézu rozdielnych prístupov. Pre komplexný európsky plán neexistuje žiadna dobrá alternatíva.

Po druhé, európske riešenie netkvie iba v rozhodnutiach prijatých v Bruseli. Je aj, a dovolím si povedať hlavne, o rozhodnutiach, ktoré sa prijmú v členských štátoch. Musíme to akceptovať, ale zároveň by sme sa mali snažiť zlepšiť koordináciu týchto rozhodnutí.

A po tretie: musíme dodržiavať pravidlá a právne predpisy, ktoré sme všetci spoločne prijali. Týka sa to rozhodnutí o premiestnení, ako aj potreby postupne sa vrátiť k situácii, pri ktorej všetky členské krajiny schengenského priestoru plne uplatňujú Kódex schengenských hraníc.

A napokon, ako iste viete, Británia bola takisto predmetom našich diskusií. Nateraz môžem len povedať, že sme dosiahli určitý pokrok, ale stále je pred nami veľa práce. Teraz absolvujem sériu bilaterálnych stretnutí, ako prvé s predsedom vlády Cameronom, potom s prezidentom Hollandom, predsedom vlády Sobotkom, predsedom vlády Michelom, samozrejme spoločne s predsedom Komisie Junckerom, ktorý je v tomto procese tiež kľúčovou postavou. Ďakujem za pozornosť a želám vám dobrú a dlhú noc.