Vyjadrenie predsedu Donalda Tuska po zasadnutí Európskej rady 19. februára 2016

Európska rada
  • 19. 2. 2016
  • 23:59
  • Vyhlásenia a vyjadrenia
  • 76/16
  • Inštitucionálne záležitosti
19. 2. 2016
Kontakty pre tlač

Preben Aamann
Hovorca predsedu Európskej rady
+32 22815150
+32 476850543

Dobrý večer, práve sme dosiahli dohodu, ktorou sa posilňuje osobitné postavenie Spojeného kráľovstva v Európskej únii. Dohoda je právne záväzná a predstavuje neodvolateľné rozhodnutie všetkých 28 lídrov. Prostredníctvom nej sú opatrené všetky obavy predsedu vlády Camerona bez toho, aby boli ohrozené naše základné hodnoty.

Počas dlhých a často napätých rokovaní sme vyjednávali aj o tých najmenších podrobnostiach dohody. Možno to nebol pekný ani atraktívny pohľad. Najpodstatnejšie však je, že najvyšší európski predstavitelia neodmietli zúčastniť sa na rokovaniach, keďže bol ohrozený oveľa dôležitejší záujem. Vyslali sme signál, že v snahe preukázať jednotu sme všetci ochotní obetovať časť svojich záujmov v prospech dobrej veci.

Žijeme v búrlivom a nepredvídateľnom období, keď všade okolo nás zúria rozličné krízy. Ak si myslíte, že preháňam, spomeňte si, čo všetko sa deje práve v tejto chvíli. Prežívame najväčšiu migračnú krízu v histórii Európy. Nášmu kontinentu hrozí bezprostredné uzatvorenie hraníc. Spomeňte si na teroristické útoky v Turecku, letecké nálety v Líbyi, zúriacu vojnu v Sýrii. Silnejúci konflikt medzi Ruskom a Tureckom. Žiaľ, môj výpočet nie je ani zďaleka vyčerpávajúci. 

Výnimočné obdobie si žiada výnimočné slová. Nikto sa na túto tému nevyjadril lepšie ako Winston Churchill. Dovoľte mi odcitovať, čo povedal v Zürichu v roku 1946. Jeho slová možno znejú príliš slávnostne. Stojí však za to pripomenúť si ich, aby sme si uvedomili, že hoci po rokoch sa mnohé zmenilo, v skutočnosti sa nezmenilo nič. A jedna vec, ktorá sa celkom isto nezmenila, je to, že Európa musí byť jednotná.  

„Ak máme Európu zachrániť pre nekonečnou mizériou,“ uviedol Churchill, „a v konečnom dôsledku pred záhubou, musí v európskej rodine existovať tento akt viery. Je možné, aby sa európske národy pozdvihli do výšky duše, svojho inštinktu a ľudského ducha? Aký je na to zvrchovaný liek? Treba prestavať tkanivo, z ktorého je Európa utkaná, alebo aspoň toľko z neho, koľko dokážeme prebudovať, a poskytnúť mu štruktúru, ktorá Európe umožní žiť v mieri, bezpečí a slobode. Takže vám vravím, dovoľte Európe, aby sa pozdvihla.“ Koniec citátu.

Hlboko verím tomu, že Spojené kráľovstvo potrebuje Európu a Európa potrebuje Spojené kráľovstvo. Rozdeliť sa teraz by bolo úplne proti našim spoločným záujmom. Urobili sme všetko, čo sa dalo urobiť preto, aby sa tak nestalo. Konečné rozhodnutie je však v rukách britských voličov.