Správa predsedu Donalda Tuska o februárovom zasadnutí Európskej rady určená Európskemu parlamentu

Európska rada
  • 24. 2. 2016
  • 16:00
  • Prejav
  • 82/16
  • Vnútorné veci
  • Zahraničné veci a medzinárodné vzťahy
  • Inštitucionálne záležitosti
24. 2. 2016
Kontakty pre tlač

Preben Aamann
Hovorca predsedu Európskej rady
+32 22815150
+32 476850543

Úvodné vyjadrenie

Posledné zasadnutie Európskej rady bolo náročné, ako mnoho iných počas môjho funkčného obdobia. A hoci sme našli spoločné riešenie, skutočná skúška času je pred nami, samozrejme kvôli referendu v Spojenom kráľovstve o jeho ďalšom členstve v Európskej únii. Môžu a budú o ňom rozhodovať len britskí občania. My sme mohli urobiť jedno – dohodnúť sa na novom riešení pre Britániu v rámci EÚ. A to sme aj urobili.

28 hláv štátov alebo predsedov vlád dosiahlo jednomyseľnú dohodu a prijalo právne záväzné a nezvrátiteľné riešenie pre Spojené kráľovstvo v EÚ. Rozhodnutie o novom riešení je v súlade so zmluvami a Európsky súdny dvor ho nemôže anulovať. Účinnosť však nadobudne len v prípade, že britskí občania budú hlasovať za zotrvanie v EÚ. Ak budú hlasovať za vystúpenie, dohoda sa zruší.

Dohodli sme sa, že všetko urobíme tak, aby sme neohrozili základné hodnoty Európskej únie, ako sú sloboda pohybu a zásada nediskriminácie. A bez toho, aby sme ohrozili budúci vývoj hospodárskej a menovej únie. Keby som mal o tom akékoľvek pochybnosti, nikdy by som takéto riešenie nenavrhol.

Vedúci predstavitelia napriek mnohým ťažkostiam zotrvali pri rokovacom stole, pretože si plne uvedomovali, čo je v hre, konkrétne zotrvanie Spojeného kráľovstva v EÚ a budúca geopolitika Európy.

Pri tejto príležitosti by som sa chcel úprimne poďakovať predsedovi Junckerovi a jeho tímu, s ktorým sme celý čas úzko spolupracovali. Dovoľte mi, aby som sa poďakoval aj vyjednávačom z Parlamentu, ktorí sa aktívne zapájali do rokovaní a ktorí boli veľmi efektívni pri dosahovaní svojich cieľov. Som hlboko presvedčený, že zapojiť Európsky parlament do tohto procesu bolo skutočne potrebné. Navždy si budem pamätať rozhovory tak zásadného charakteru s predsedom Schulzom, s vedúcim skupiny Verhofstadtom a so skvelými kolegami Gualtierim a Brokom. Vďaka vám sa nám podarilo zohľadniť v tejto dohode záujmy Únie ako celku. Bez vašej pomoci by táto dohoda nebola možná. Ešte raz Vám veľmi pekne ďakujem.

Európska únia bude rešpektovať rozhodnutie britských občanov. Ak bude väčšina hlasovať za vystúpenie, stane sa tak. Európu to navždy zmení. A zmení ju to k horšiemu. Ale to je, samozrejme, môj osobný názor. Premiér Cameron povedal v pondelok v Dolnej snemovni, že teraz nie je čas na delenie Západu. Úplne s ním súhlasím. To je aj dôvod, prečo som urobil všetko pre to, aby som tomu zabránil.

Na druhej strane, ak sa Británia rozhodne zostať, dúfam, že tento parlament takisto zaistí, že dohodnuté riešenie sa pretaví do potrebných právnych predpisov a nadobudne účinnosť.

Dovoľte mi teraz, aby som povedal pár slov o migračnej kríze. Vedúci predstavitelia sa dohodli, že náš spoločný akčný plán s Tureckom zostane prioritou a že musíme urobiť všetko pre to, aby bol úspešný. V konečnom dôsledku to znamená, že vysoký počet migrantov, ktorého sme stále svedkom, sa musí znížiť, a rýchlo. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli zorganizovať osobitné zasadnutie s Tureckom, ktoré sa uskutoční 7. marca.

Vedúci predstavitelia sa počas rokovaní o kríze zamerali na dosiahnutie konsenzu. Musíme preto v prvom rade vyhnúť hádkam o plánoch A, B a C. Nemajú žiaden význam, len delia Európu – bez toho, aby sme sa priblížili k riešeniu. Namiesto toho sa musíme usilovať o syntézu rôznych prístupov. Neexistuje dobrá alternatíva ku komplexnému európskemu plánu.

Po druhé, európske riešenie nespočíva len v rozhodnutiach, ktoré sa príjmu v Bruseli. Spočíva tiež – a dovolím si povedať, že hlavne – v rozhodnutiach, ktoré sa prijmú v členských štátoch. Musíme to akceptovať, ale zároveň by sme sa mali snažiť tieto rozhodnutia lepšie koordinovať. Európska únia je tu pre nás všetkých, aby podporila vzájomnú spoluprácu.

A nakoniec, musíme rešpektovať pravidlá a predpisy, ktoré sme všetci spoločne prijali. Týka sa to rozhodnutí o premiestnení, ako aj potreby postupného návratu k tomu, aby všetky štáty schengenského priestoru v plnej miere uplatňovali Kódex schengenských hraníc. Neexistujú pochybnosti o tom, že je potrebné obnoviť Schengen. Bude to stáť peniaze a čas a bude si to vyžadovať obrovské politické úsilie. Niektoré krajiny sa možno nedokážu s touto výzvou vysporiadať. Ale Európa im pri tom pomôže. Musíme investovať do Schengenu, a nie do jeho kolapsu. Jeho budúcnosť bude jednou z kľúčových otázok, o ktorých budú vedúci predstavitelia rokovať na zasadnutí 7. marca.

Vedúci predstavitelia nezávisle potvrdili, že je potrebné pokračovať v poskytovaní humanitárnej pomoci Sýrii a sýrskym utečencom v tomto regióne. Uvítali sme konferenciu darcov v Londýne a ich záväzky, z ktorých dve tretiny pochádzali z Európy. Vedúci predstavitelia sa dohodli, že urýchlene vyplatia 3,3 miliárd EUR, ku ktorým sa zaviazali na rok 2016, ako aj 3 miliardy EUR na pomoc utečencom v Turecku. Zodpovednosť tu nenesie len Európa. Budem preto pokračovať v hľadaní globálneho riešenia tejto krízy na zasadnutiach skupín G7 a G20, ktoré sa uskutočnia neskôr v tomto roku.

A na záver chcem vyjadriť jednu naliehavú prosbu: nedovoľme, aby sme sa kvôli turbulentným dňom vzdialili od nášho cieľa. Nemôžeme len čakať a prizerať sa. Vstúpili sme do jedného z najnebezpečnejších období v histórii Európy. Musíme konať odhodlane. Spolieham sa na vašu podporu. Ďakujem. 

Záverečné vyjadrenie

Dnes rokujeme o týchto dvoch témach: Spojené kráľovstvo a migrácia sú navzájom úzko prepojené. Nemám žiadne pochybnosti o tom, že spôsob, ako budeme riešiť/riadiť migračnú krízu, bude mať zásadný význam pre kampaň pred referendom. Každý, kto chce zachovať jednotu Európskej únie, jednotu celého Západu a kto má pocit, že sme sa ocitli v rozhodujúcom momente, by mal takýto spoločný plán čo najodhodlanejšie podporiť.

Pod spoločným plánom myslím efektívnu implementáciu nášho rozhodnutia a plné dodržiavanie schengenského kódexu a spoločných opatrení s Tureckom. Ak ktokoľvek túto vynárajúcu sa jednotu s migračnou krízou naruší, môže v skutočnosti prispieť k vystúpeniu Spojeného kráľovstva z EÚ.

Ako som už povedal, riešenie pre Spojené kráľovstvo nadobudne účinnosť len v prípade, že britskí občania budú hlasovať za zotrvanie v EÚ. Ak budú hlasovať za vystúpenie, dohoda sa zruší. A nikto by si nemal robiť v tejto veci žiadne ilúzie. Nešlo o jedno z mnohých kôl rokovaní o riešení pre Spojené kráľovstvo v EÚ, toto bolo prvé a posledné. Ďalšie kolá sa už konať nebudú. Ďakujem.