Vyjadrenie predsedu Donalda Tuska po jeho stretnutí s prezidentom Nicosom Anastasiadesom v Nikózii

Európska rada
  • 15. 3. 2016
  • 12:25
  • Vyhlásenia a vyjadrenia
  • 136/16
  • Vnútorné veci
  • Zahraničné veci a medzinárodné vzťahy
15. 3. 2016
Kontakty pre tlač

Preben Aamann
Hovorca predsedu Európskej rady
+32 22815150
+32 476850543

Dobré ráno. Na úvod mi dovoľte poďakovať sa Vám, pán prezident, za to, že ste ma tu dnes prijali, ako aj za naše plodné a otvorené stretnutie.

Hlavným cieľom mojej dnešnej návštevy Cypru je prerokovať ďalšie opatrenia zamerané na spôsoby riešenia migračnej krízy v rámci spolupráce Európskej únie s Tureckom. Nie som tu preto, aby som na Cyprus vyvíjal nátlak. Som tu preto, aby som si vypočul vašu pozíciu pred zasadnutím Európskej rady, ktoré sa uskutoční tento týždeň.

Na našom poslednom samite EÚ, ktorý sa konal minulý týždeň, sme rokovali o ďalšom posilňovaní našej spolupráce s Tureckom. Ide o dôležitý pilier našej spoločnej komplexnej európskej stratégie. Nikdy však nie je rozumné stavať len na jednom pilieri. Nemali by sme to robiť a ani nebudeme. Ostatné piliere našej spoločnej európskej stratégie spočívajú v návrate k Schengenu a ukončení permisívnej politiky, aj pozdĺž západobalkánskej trasy. Patrí medzi ne aj výrazné zintenzívnenie humanitárnej pomoci najviac postihnutým krajinám a v neposlednom rade Grécku.

Minulý týždeň som bol poverený prípravou dohody medzi Tureckom a Európskou úniou o ďalšom posilňovaní našej spolupráce pri riešení migračnej krízy. Momentálne pracujem na podrobnostiach. Preto som dnes v Nikózii. A preto večer cestujem do Ankary.

Turecký návrh, ktorý bol vypracovaný v spolupráci s Nemeckom a Holandskom, je potrebné doladiť, aby ho prijalo všetkých 28 členských štátov a inštitúcie EÚ. Cieľom je uzavrieť rokovania tento štvrtok a piatok, zatiaľ však nie sme tak ďaleko. Jednou z otázok, ktoré je potrebné doriešiť, je kľúčová otázka zákonnosti. Musíme zabezpečiť, aby bol akýkoľvek nový rozsiahly režim návratu medzi Gréckom a Tureckom v plnom súlade s právnymi predpismi EÚ a našimi medzinárodnými záväzkami. Znamená to, že musíme zabezpečiť, aby sa všetky osoby individuálne posúdili v Grécku, skôr než sa rozhodne o ich návrate do Turecka. Znamená to tiež, že musíme zabezpečiť, aby osobám, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu, bola poskytnutá primeraná ochrana v Turecku. Ďalšou otázkou, ktorá si vyžaduje našu pozornosť, sú prípadné alternatívne trasy z Turecka do iných krajín EÚ, ako napríklad do Bulharska. Aby bola dohoda účinná, je v nej potrebné zohľadniť aj tento faktor.

Naša spolupráca s Tureckom siaha ďalej – za otázku migrácie. Súčasný vývoj ponúka príležitosť obnoviť dynamiku vzťahov medzi Európskou úniou a Tureckom. Ale dovoľte mi, aby som sa v tejto súvislosti vyjadril jasne. Európska únia je úniou 28 členských štátov. Cyprus je rovnako dôležitý ako Nemecko, Francúzsko, Holandsko alebo iný členský štát. Žiadna tretia krajina nemôže byť pre mňa dôležitejšia ako ktorýkoľvek z našich členských štátov. Mali by sme využiť túto príležitosť a zabezpečiť, aby z tejto novej dynamiky mali prospech všetci – vrátane Cypru.

Pokiaľ ide o pristúpenie, chcem, aby bolo zrejmé, že pravidlá sa nezmenili. Platia rovnako prísne podmienky a dosiahnutie pokroku si stále vyžaduje súhlas všetkých 28 členských štátov.

Dnes ráno sme rokovali aj o pokračujúcom úsilí v rámci rokovaní o riešení cyperskej otázky, ktoré majú moju plnú podporu. Pozorne som si vypočul pána prezidenta a ubezpečil som ho, že si plne uvedomujeme, že rokovania sa nachádzajú na dôležitej križovatke a všetky opatrenia EÚ sa zameriavajú na ich uľahčenie. Úspešný výsledok, ktorý podporia obe strany ostrova, by znamenal nový začiatok nielen pre Cyprus, ale pre celú Európu a širší región.

Na záver mi dovoľte vyjadriť sa k oživeniu cyperského hospodárstva. Len pred troma rokmi ste boli na pokraji finančnej priepasti. Dnes opäť stojíte na vlastných nohách, a to bez toho, aby ste využili všetky prostriedky, ktoré pre vás vyčlenili vaši partneri z eurozóny a MMF. Tento úspech je výsledkom vášho vlastného úsilia. Je dobrým znamením pre Cyprus, eurozónu i Európu. Ďakujem.