Závery Rady o úlohe sektore mládeže v rámci integrovaného a medziodvetvového prístupu k prevencii násilnej radikalizácie mladých ľudí a k boju proti takejto radikalizácii

Rada EÚ
  • 30. 5. 2016
  • 11:20
  • Tlačová správa
  • 297/16
  • Šport
  • Bezpečnosť a obrana
  • Vzdelávanie a odborná príprava
  • Kultúra
30. 5. 2016
Kontakty pre tlač

Helena Gomes
Zamestnankyňa tlačového oddelenia
+32 22817040
+32 479955079

V uvedených záveroch sa vyzdvihuje neoceniteľný prínos práce s mládežou, dobrovoľníckych a kultúrnych činností a športu pri oslovovaní mladých ľudí, ktorí môžu byť ináč náchylní na radikalizáciu.