Tlačové vyhlásenie predsedu Donalda Tuska o výsledku referenda v Spojenom kráľovstve

Európska rada
  • 24. 6. 2016
  • 09:00
  • Vyhlásenia a vyjadrenia
  • 380/16
  • Brexit
  • Inštitucionálne záležitosti
24. 6. 2016
Kontakty pre tlač

Preben Aamann
Hovorca predsedu Európskej rady
+32 22815150
+32 476850543

Nie je žiadnym tajomstvom, že sme si priali iný výsledok včerajšieho referenda. Som si plne vedomý toho, aký závažný alebo dokonca dramatický je tento moment z politického hľadiska. A neexistuje spôsob, ako predvídať všetky politické dôsledky tejto skutočnosti, najmä pre Spojené kráľovstvo. Ide o historický moment, ale určite nie o moment, ktorý by mal vyvolať hysterické reakcie. Chcem každého ubezpečiť o tom, že sme pripravení aj na tento negatívny scenár. Ako viete, EÚ nie je len „projektom do dobrého počasia“.

V posledných dvoch dňoch som hovoril so všetkými vedúcimi predstaviteľmi EÚ o možnosti brexitu; mám na mysli predsedov vlád a prezidentov, ako aj predsedov inštitúcií EÚ. V mene dvadsiatich siedmich vedúcich predstaviteľov dnes môžem povedať, že sme odhodlaní zachovať si jednotu dvadsiatich siedmich štátov. Pre nás všetkých je Únia rámcom našej spoločnej budúcnosti. Takisto Vás chcem ubezpečiť, že nebude existovať žiadne právne vákuum. Kým Spojené kráľovstvo oficiálne opustí Európsku úniu, právne predpisy EÚ sa budú naďalej vzťahovať aj na Spojené kráľovstvo a budú sa v ňom uplatňovať. A mám tým na mysli práva a povinnosti.

Všetky postupy spojené s vystúpením Spojeného kráľovstva z EÚ sú jasné a stanovené v zmluvách. Vedúcim predstaviteľom som ponúkol možnosť usporiadať neformálne zasadnutie dvadsiatich siedmich členských štátov, ktoré by sa uskutočnilo popri zasadnutí Európskej rady, aby sme spoločne prerokovali podrobnosti ďalších postupov. Vedúcim predstaviteľom tiež navrhnem, aby sme sa v širšom kontexte zamysleli nad budúcnosťou našej Únie.

A nakoniec, je pravda, že uplynulé roky boli najťažšie v histórii našej Únie. Vždy si však spomeniem na to, čo zvykol hovoriť môj otec: Čo ťa nezabije, to ťa posilní.