Závery Európskej rady, 28. júna 2016

Európska rada
  • 28. 6. 2016
  • 23:59
  • Tlačová správa
  • 387/16
  • Brexit
  • Jednotný trh
  • Vnútorné veci
  • Zahraničné veci a medzinárodné vzťahy
  • Inštitucionálne záležitosti
  • Hospodárstvo a financie
28. 6. 2016
Kontakty pre tlač

Jüri Laas
Zamestnanec tlačového oddelenia
+32 22815523
+32 470957561

Preben Aamann
Hovorca predsedu Európskej rady
+32 22815150
+32 476850543

Ester Arauzo-Azofra
Zamestnankyňa tlačového oddelenia
+32 22815361
+32 473630723

Vedúci predstavitelia EÚ na svojom júnovom zasadnutí rokovali o výsledku referenda v Spojenom kráľovstve. Prijali tiež závery o migrácii, vonkajších vzťahoch a o zamestnanosti, raste a investíciách.