Vyjadrenie predsedu Donalda Tuska po neformálnom zasadnutí 27 hláv štátov alebo predsedov vlád EÚ

Európska rada
  • 29. 6. 2016
  • 15:20
  • Vyhlásenia a vyjadrenia
  • 396/16
  • Brexit
  • Inštitucionálne záležitosti
29. 6. 2016
Kontakty pre tlač

Preben Aamann
Hovorca predsedu Európskej rady
+32 22815150
+32 476850543

Dobrý deň. 27 vedúcich predstaviteľov EÚ dnes rokovalo o dôsledkoch britského referenda pre Európu. Bola to pokojná a hĺbavá diskusia, pretože ide o vážnu chvíľu v našej spoločnej histórii. Z našej diskusie jasne vyplynul jeden záver. Vedúci predstavitelia sú absolútne odhodlaní ostať jednotní a úzko spolupracovať ako 27 členov EÚ.

Opätovne sme potvrdili, že odchod Spojeného kráľovstva z Európskej únie musí prebehnúť riadnym spôsobom, a že kým Spojené kráľovstvo formálne neoznámi svoj úmysel odísť, nebudú sa konať žiadne rokovania akéhokoľvek druhu. Dúfame, že Spojené kráľovstvo bude naším blízkym partnerom i v budúcnosti. Je na britskej vláde, aby Európskej rade oznámila, že Spojené kráľovstvo má v úmysle vystúpiť z EÚ. Lídri sa dnes úplne jasne vyjadrili, že prístup na jednotný trh si vyžaduje akceptovanie všetkých štyroch slobôd vrátane slobody pohybu. Nebude existovať žiadny jednotný trh „à la carte“.

Rokovali sme aj o skutočnosti, že v Európe je príliš veľa ľudí nespokojných so súčasným stavom a že od nás očakávajú lepšie výsledky. Mnohí pripomenuli, že Európa po desaťročia prinášala nádej a že je našou povinnosťou, aby tomu tak bolo znova.

Ako viete, išlo o prvú výmenu názorov 27 vedúcich predstaviteľov po britskom referende, a preto by bolo príliš skoro vyvodzovať nejaké závery. Preto sme začali politické úvahy o budúcnosti EÚ s 27 štátmi a 16. septembra sa stretneme v Bratislave, kde budeme pokračovať v rozhovoroch. Ďakujem.