Závery Rady o Turecku

Rada EÚ
  • 18. 7. 2016
  • 16:17
  • Tlačová správa
  • 463/16
  • Bezpečnosť a obrana
  • Zahraničné veci a medzinárodné vzťahy
18. 7. 2016
Kontakty pre tlač

Virginie Battu
Zamestnankyňa tlačového oddelenia
+32 22815316
+32 470182405

EÚ dôrazne odmieta pokus o puč v Turecku a opätovne potvrdzuje svoju plnú podporu legitímnym inštitúciám tejto krajiny. Vyjadruje poľutovanie nad vysokým počtom obetí a solidaritu s obyvateľmi Turecka. EÚ víta spoločnú pozíciu tureckých politických strán, ktorou vyjadrili podporu demokracie v Turecku.

EÚ žiada turecké orgány o zdržanlivosť, a to aj pokiaľ ide o policajné a bezpečnostné útvary. Treba urobiť všetko preto, aby sa zabránilo ďalšiemu násiliu, chránili ľudské životy a znovu nastolil pokoj.

EÚ vyzýva na úplné dodržiavanie tureckého ústavného poriadku a zdôrazňuje dôležitosť dodržiavania zásad právneho štátu. Je nevyhnutné zaistiť plné rešpektovanie všetkých demokratických inštitúcií krajiny vrátane zvolenej vlády a Tureckého veľkého národného zhromaždenia, ktoré vzišli z volieb. EÚ zdôrazňuje, že je potrebné dodržiavať demokraciu, rešpektovať ľudské práva a základné slobody, ako aj zaručiť právo na spravodlivý proces pre každého v celkovom súlade s Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd vrátane Protokolu č. 13. týkajúceho sa zrušenia trestu smrti. V tejto súvislosti EÚ pripomína, že jednoznačné odmietnutie trestu smrti je zásadným prvkom acquis Únie.

Turecko je kandidátskou krajinou a kľúčovým partnerom Európskej únie. EÚ je odhodlaná aj naďalej spolupracovať s demokratickým, inkluzívnym a stabilným Tureckom v záujme riešenia našich spoločných výziev.