Bratislavské vyhlásenie a bratislavský plán

Európska rada
  • 16. 9. 2016
  • 19:40
  • Vyhlásenia a vyjadrenia
  • 517/16
  • Inštitucionálne záležitosti
16. 9. 2016
Kontakty pre tlač

Jüri Laas
Zamestnanec tlačového oddelenia
+32 22815523
+32 470957561

Preben Aamann
Hovorca predsedu Európskej rady
+32 22815150
+32 476850543

Ester Arauzo-Azofra
Zamestnankyňa tlačového oddelenia
+32 22815361
+32 473630723

Dnešné stretnutie v Bratislave sa odohráva v období, ktoré je pre náš európsky projekt kritické. Bratislavský samit 27 členských štátov sa venoval spoločnej analýze aktuálneho stavu Európskej únie a diskusiám o našej spoločnej budúcnosti. Všetci sme sa zhodli na nasledujúcich všeobecných zásadách.