Vyjadrenie predsedu Európskej rady Donalda Tuska po samite v Bratislave

Európska rada
  • 16. 9. 2016
  • 21:00
  • Vyhlásenia a vyjadrenia
  • 518/16
  • Inštitucionálne záležitosti
16. 9. 2016
Kontakty pre tlač

Preben Aamann
Hovorca predsedu Európskej rady
+32 22815150
+32 476850543

V prvom rade by som sa chcel poďakovať pánovi Ficovi, predsedovi vlády, za jeho pozvanie do Bratislavy. Ďakujem aj slovenským občanom za ich pohostinnosť a trpezlivosť. Viem, že to nie je vždy jednoduché, najmä pokiaľ ide o všetky bezpečnostné opatrenia, ale odviedli ste skvelú prácu.

V Bratislave sa uskutočnil prvý samit, na ktorom sme rokovali o spoločnej budúcnosti EÚ zloženej z 27 členských štátov, bez Spojeného kráľovstva. Je smutné, že sa britskí občania rozhodli opustiť Európu. Táto skutočnosť si však vyžaduje úprimnú diagnózu. Dnes sme otvorene diskutovali o základných príčinách súčasnej politickej situácie v Európe. Skutočnosť, že sa milióny Európanov necítia bezpečne, je faktom. Ľudia sú znepokojení tým, čo vidia ako nedostatok kontroly, majú obavy z migrácie, terorizmu a v neposlednom rade aj zo svojej hospodárskej a sociálnej budúcnosti.

Naše hodnotenie je triezve, no nejde o porážku. Hoci sa všetci zhodneme na tom, že Európska únia nie je dokonalá, zhodneme sa tiež na tom, že je najlepším nástrojom, aký máme. A to je dôvod, prečo sme odhodlaní napraviť chyby z minulosti a pohnúť sa vpred so spoločnými riešeniami pre EÚ-27. Nemôžeme pokračovať v zaužívanom chode vecí. Aby sme EÚ pohli vpred, rokovali sme o bratislavskom pláne, v ktorom sme vymedzili ciele našej práce pred zasadnutím v Ríme v marci budúceho roku, kedy chceme začatý proces dokončiť.

Dovoľte mi spomenúť niektoré z cieľov, o ktorých sme dnes rokovali:

– Už nikdy nedopustiť, aby sa zopakoval nekontrolovaný prílev utečencov z minulého roka, a zabezpečiť plnú kontrolu našich vonkajších hraníc s cieľom navrátiť sa k Schengenu. Sme odhodlaní pokračovať v našej spolupráci s Tureckom a západným Balkánom a zároveň uzavrieť migračné dohody s africkými krajinami;

– Urobiť všetko potrebné, aby sme podporili členské štáty pri zaisťovaní vnútornej bezpečnosti a v boji proti terorizmu Zintenzívnenie výmeny informácií medzi bezpečnostnými službami členských štátov je naliehavou prioritou;

– Posilniť spoluprácu EÚ v oblasti vonkajšej bezpečnosti a obrany. Európska rada rozhodne v decembri o tom, ako čo najlepšie využiť dostupné možnosti v zmluvách;

– Vytvoriť sľubnú hospodársku budúcnosť pre všetkých posilňovaním jednotného trhu a zvyšovaním investícií.

– A nakoniec chrániť náš spôsob života a zabezpečiť lepšie príležitosti pre mladých Európanov. Tieto ciele zodpovedajú viacerým veľmi konkrétnym opatreniam. Nebudem zachádzať do detailov, nájdete ich v pláne. Dovoľte mi len spomenúť, že niekoľko vedúcich predstaviteľov sa rozhodlo okamžite nasadiť ďalší personál a vybavenie na pomoc pri zaisťovaní ochrany hraníc Bulharska s Tureckom. Chcem sa im za túto spoluprácu poďakovať.

V najbližších mesiacoch by sme mali dosiahnuť viac praktických a konkrétnych rozhodnutí. V tejto súvislosti mi dovoľte zablahoželať predsedovi Junckerovi k jeho vynikajúcim iniciatívam, ktoré predstavil vo svojom prejave o stave Európskej únie. Dnes sme rokovali o mnohých z nich a dúfam, že všetky inštitúcie budú pri ich vykonávaní spolupracovať.

Na záver mi dovoľte poznamenať, že bratislavský plán bude usmerňovať naše kroky počas riadnych zasadnutí Európskej rady v októbri a decembri, ako aj počas neformálnych zasadnutí vo Vallette a neskôr v Ríme. Dúfam, že bratislavský samit povedie k obnove dôvery občanov v Európsku úniu. Stane sa tak len tedy, keď ľudia pochopia, že svoje sľuby plníme prostredníctvom lojálnej spolupráce medzi členskými štátmi a inštitúciami. Dnes môžem povedať, že nádej existuje. Ďakujem.