Zmena klímy: Rada prijala rozhodnutie o ratifikácii Parížskej dohody zo strany EÚ

Rada EÚ
  • 4. 10. 2016
  • 21:45
  • Tlačová správa
  • 549/16
  • Životné prostredie
4. 10. 2016
Kontakty pre tlač

Ana Crespo Parrondo
Zamestnankyňa tlačového oddelenia
+32 22815612
+32 470884374

Rada 4. októbra 2016 prijala rozhodnutie o ratifikácii Parížskej dohody zo strany EÚ. Táto dohoda je rámcom pre globálne opatrenia zamerané na klímu.

Po hlasovaní v Európskom parlamente, ktorý odsúhlasil ratifikáciu dohody, Rada prijala rozhodnutie písomným postupom. Toto rozhodnutie bude v piatok 7. októbra 2016 uložené u generálneho tajomníka OSN, ktorý je depozitárom Parížskej dohody. Ratifikácia zo strany EÚ nadobúda platnosť vo chvíli, keď sa rozhodnutie uloží do depozitu.

Minister životného prostredia SR a predseda Rady László Sólymos uviedol: „Zjednotená Európa urobila všetko pre to, aby tento postup urýchlila a vdýchla Parížskej dohode život. Skutočnosť, že Rada prijala rozhodnutie do niekoľkých hodín, názorne dokazuje náš záväzok plniť svoje sľuby. Piatkovým uložením ratifikačných listín do depozitu sa celý proces napokon uzavrie. Všetci môžeme byť na tento úspech hrdí.“

Členské štáty ratifikujú dohodu buď spolu s EÚ, ak už dokončili svoje národné postupy, alebo čo najskôr potom.

Dohoda nadobudne platnosť v 30. deň od dátumu, keď ju ratifikuje minimálne 55 krajín, ktoré produkujú minimálne 55 % globálnych emisií skleníkových plynov. Doteraz ju ratifikovalo 63 krajín, ktoré produkujú 52,11 % globálnych emisií.