Rada schválila rozpočet EÚ na rok 2017

Rada EÚ
  • 28. 11. 2016
  • 9:50
  • Tlačová správa
  • 681/16
  • Rozpočet
28. 11. 2016
Kontakty pre tlač

Jérôme Unterhuber
Zamestnanec tlačového oddelenia
+32 22815394
+32 473923628

Rada vyslovila 28. novembra 2016 konečný súhlas s rozpočtom EÚ na rok 2017, keď schválila dohodu dosiahnutú s Európskym parlamentom 17. novembra. Ak Parlament pri hlasovaní 1. decembra dohodu podporí, rozpočet EÚ na rok 2017 sa bude považovať za prijatý.

„Rozpočet EÚ na rok 2017 je plánom pre budúcnosť. Je solídny, cielený a solidárny. Tým, že čelí migračnej kríze, posilňuje bezpečnosť, podporuje rast a vytvára pracovné miesta, reaguje na hlavné obavy občanov. A umožňuje výrazné zvýšenie prostriedkov v rámci programov, ako je napríklad Erasmus+, ktoré sú osožné najmä pre mladých ľudí,“ uviedol štátny tajomník Ministerstva financií SR a predseda Rady Ivan Lesay.

Rozpočet EÚ na rok 2017 počíta so záväzkami v objeme 157,86 miliardy EUR, pričom vytvára rezervu vo výške 1,1 miliardy EUR na reakcie na nepredvídané potreby. Platby sa stanovili na úrovni 134,49 miliardy EUR, čo je o 1,6 % menej ako v rozpočte EÚ na rok 2016 po jeho zosúladení so skutočnými potrebami.

Dvojciferné zvýšenie záväzkov na hlavné priority

Dvojciferné zvýšenie záväzkov sa týka niekoľkých hlavných priorít:

  • na riešenie migračného tlaku a zvýšenie bezpečnosti európskych občanov bude vo forme záväzkov k dispozícii takmer 6 miliárd EUR, čo je približne o 11,3 % viac ako v roku 2016; tieto peniaze pomôžu členským štátom pri presídľovaní utečencov, vytváraní záchytných centier, integrácii osôb s právom na pobyt v EÚ a zároveň návratov osôb, ktoré takéto právo nemajú; tieto prostriedky okrem toho prispejú k zvýšeniu bezpečnosti hraníc, zintenzívneniu činností v oblasti predchádzania trestnej činnosti a boja proti terorizmu a k ochrane kritickej infraštruktúry
  • na podporu hospodárskeho rastu a tvorbu nových pracovných miest sa v rámci podokruhu 1a (konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť) mobilizuje vo forme záväzkov 21,3 miliardy EUR, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje nárast o približne 12 %; Táto časť rozpočtu zahŕňa nástroje, ako napríklad program Erasmus+, v rámci ktorého sa prostriedky zvyšujú o 19 % na 2,1 miliardy EUR, a Európsky fond pre strategické investície, v rámci ktorého sa prostriedky zvyšujú o 25 % na 2,7 miliardy EUR.

Viac peňazí pre mladých ľudí

Okrem výrazného zvýšenia prostriedkov na program Erasmus+ sa v rozpočte EÚ na rok 2017 plní aj niekoľko ďalších opatrení, ktoré sú prínosné najmä pre mladých ľudí. Platí to napríklad pre iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí, na ktorú je s cieľom pomôcť mladým ľuďom nájsť si prácu pripravených 500 miliónov EUR. Rozpočet EÚ na rok 2017 okrem toho umožňuje Komisii realizovať pilotný projekt na pomoc mladým ľuďom cestovať a objavovať iné európske krajiny.

Súčasťou rozpočtu EÚ na rok 2017 je aj balík pomoci vo výške 500 miliónov EUR, ktorý bol oznámený v júli a ktorého cieľom je podpora výrobcov mlieka a chovateľov hospodárskych zvierat.

  OkruhyRozpočet EÚ na rok 2017 (v mil. EUR)
  ZáväzkyPlatby
 1. Inteligentný a inkluzívny rast74 89956 522
 – 1a. Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť21 31219 321
 – 1b. Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť53 58737 201
 2. Udržateľný rast: prírodné zdroje58 58454 914
 3. Bezpečnosť a občianstvo4 2843 787
 4. Globálna Európa10 1629 483
 5. Administratíva9 3959 395
 Osobitné nástroje534390
 SPOLU157 858134 490

Ďalšie kroky

Očakáva sa, že rozpočet EÚ na rok 2017 Parlament formálne schváli 1. decembra. Ak Parlament dohodu odmietne, Komisia bude musieť predložiť nový návrh rozpočtu EÚ na rok 2017. V prípade, že rozpočet nebude na začiatku roka 2017 prijatý, na každú kapitolu rozpočtu sa každý mesiac môže čerpať suma rovnajúca sa najviac jednej dvanástine rozpočtových prostriedkov na rok 2016 alebo najviac jednej dvanástine návrhu rozpočtu, ktorý predložila Komisia, a to podľa toho, ktorá hodnota je nižšia.