Maltské vyhlásenie členov Európskej rady o vonkajších aspektoch migrácie: riešenie problému trasy cez centrálne Stredozemie

Európska rada
  • 3. 2. 2017
  • 12:36
  • Tlačová správa
  • 43/17
  • Spravodlivosť
  • Vnútorné veci
  • Zahraničné veci a medzinárodné vzťahy
3. 2. 2017
Kontakty pre tlač

Preben Aamann
Hovorca predsedu Európskej rady
+32 22815150
+32 476850543

Vítame úsilie maltského predsedníctva zamerané na dosiahnutie pokroku vo všetkých prvkoch komplexnej migračnej politiky EÚ a podporujeme ho.